Ezekiel 24:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
859 [e]וְאַתָּ֣ה
wə-’at-tāh
And youConj-w | Pro-2ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
120 [e]אָדָ֔ם
’ā-ḏām,
of manN-ms
3808 [e]הֲל֗וֹא
hă-lō-w,
[will [it] [be] notAdv-NegPrt
3117 [e]בְּי֨וֹם
bə-yō-wm
in the dayPrep-b | N-msc
3947 [e]קַחְתִּ֤י
qaḥ-tî
when I takeV-Qal-Inf | 1cs
1992 [e]מֵהֶם֙
mê-hem
from themPrep-m | Pro-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4581 [e]מָ֣עוּזָּ֔ם
mā-‘ūz-zām,
their strongholdN-msc | 3mp
4885 [e]מְשׂ֖וֹשׂ
mə-śō-wś
their joyN-msc
8597 [e]תִּפְאַרְתָּ֑ם
tip̄-’ar-tām;
and their gloryN-fsc | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4261 [e]מַחְמַ֤ד
maḥ-maḏ
the desireN-msc
5869 [e]עֵֽינֵיהֶם֙
‘ê-nê-hem
of their eyesN-cdc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4853 [e]מַשָּׂ֣א
maś-śā
that on which they setN-msc
5315 [e]נַפְשָׁ֔ם
nap̄-šām,
their mindsN-fsc | 3mp
1121 [e]בְּנֵיהֶ֖ם
bə-nê-hem
their sonsN-mpc | 3mp
1323 [e]וּבְנוֹתֵיהֶֽם׃
ū-ḇə-nō-w-ṯê-hem.
and their daughtersConj-w | N-fpc | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 24:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֔ם הֲלֹ֗וא בְּיֹ֨ום קַחְתִּ֤י מֵהֶם֙ אֶת־מָ֣עוּזָּ֔ם מְשֹׂ֖ושׂ תִּפְאַרְתָּ֑ם אֶת־מַחְמַ֤ד עֵֽינֵיהֶם֙ וְאֶת־מַשָּׂ֣א נַפְשָׁ֔ם בְּנֵיהֶ֖ם וּבְנֹותֵיהֶֽם׃

יחזקאל 24:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה בן־אדם הלוא ביום קחתי מהם את־מעוזם משוש תפארתם את־מחמד עיניהם ואת־משא נפשם בניהם ובנותיהם׃

יחזקאל 24:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואתה בן־אדם הלוא ביום קחתי מהם את־מעוזם משוש תפארתם את־מחמד עיניהם ואת־משא נפשם בניהם ובנותיהם׃

יחזקאל 24:25 Hebrew Bible
ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעזם משוש תפארתם את מחמד עיניהם ואת משא נפשם בניהם ובנותיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
As for you, son of man, will it not be on the day when I take from them their stronghold, the joy of their pride, the desire of their eyes and their heart's delight, their sons and their daughters,

King James Bible
Also, thou son of man, shall it not be in the day when I take from them their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds, their sons and their daughters,

Holman Christian Standard Bible
Son of man, know that on the day I take their stronghold from them, their pride and joy, the delight of their eyes and the longing of their hearts, as well as their sons and daughters,
Treasury of Scripture Knowledge

their strength

Ezekiel 24:21 Speak to the house of Israel, Thus said the Lord GOD; Behold, I will …

Psalm 48:2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, …

Psalm 50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God has shined.

Psalm 122:1-9 I was glad when they said to me, Let us go into the house of the LORD…

Jeremiah 7:4 Trust you not in lying words, saying, The temple of the LORD, The …

that whereupon they set their minds [heb] the lifting up of their soul

their sons

Deuteronomy 28:32 Your sons and your daughters shall be given to another people, and …

Jeremiah 11:22 Therefore thus said the LORD of hosts, Behold, I will punish them: …

Jeremiah 52:10 And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes: …

Links
Ezekiel 24:25Ezekiel 24:25 NIVEzekiel 24:25 NLTEzekiel 24:25 ESVEzekiel 24:25 NASBEzekiel 24:25 KJVEzekiel 24:25 Bible AppsEzekiel 24:25 Biblia ParalelaEzekiel 24:25 Chinese BibleEzekiel 24:25 French BibleEzekiel 24:25 German BibleBible Hub
Ezekiel 24:24
Top of Page
Top of Page