Ezekiel 43:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
859 [e]אַתָּ֣ה
’at-tāh
YouPro-2ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
120 [e]אָדָ֗ם
’ā-ḏām,
of manN-ms
5046 [e]הַגֵּ֤ד
hag-gêḏ
describeV-Hifil-Imp-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּֽית־
bêṯ-
to the houseN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]הַבַּ֔יִת
hab-ba-yiṯ,
the templeArt | N-msc
3637 [e]וְיִכָּלְמ֖וּ
wə-yik-kā-lə-mū
that they may be ashamedConj-w | V-Nifal-ConjImperf-3mp
5771 [e]מֵעֲוֺנֽוֹתֵיהֶ֑ם
mê-‘ă-wō-nō-w-ṯê-hem;
of their iniquitiesPrep-m | N-cpc | 3mp
4058 [e]וּמָדְד֖וּ
ū-mā-ḏə-ḏū
and let them measureConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8508 [e]תָּכְנִֽית׃
tā-ḵə-nîṯ.
the patternN-fs

Hebrew Texts
יחזקאל 43:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֗ם הַגֵּ֤ד אֶת־בֵּֽית־יִשְׂרָאֵל֙ אֶת־הַבַּ֔יִת וְיִכָּלְמ֖וּ מֵעֲוֹנֹֽותֵיהֶ֑ם וּמָדְד֖וּ אֶת־תָּכְנִֽית׃

יחזקאל 43:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אתה בן־אדם הגד את־בית־ישראל את־הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את־תכנית׃

יחזקאל 43:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אתה בן־אדם הגד את־בית־ישראל את־הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את־תכנית׃

יחזקאל 43:10 Hebrew Bible
אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"As for you, son of man, describe the temple to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities; and let them measure the plan.

King James Bible
Thou son of man, shew the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities: and let them measure the pattern.

Holman Christian Standard Bible
As for you, son of man, describe the temple to the house of Israel, so that they may be ashamed of their iniquities. Let them measure its pattern,
Treasury of Scripture Knowledge

shew

Ezekiel 40:4 And the man said to me, Son of man, behold with your eyes, and hear …

1 Chronicles 28:11,19 Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and …

that they

Ezekiel 43:11 And if they be ashamed of all that they have done, show them the …

Ezekiel 16:61,63 Then you shall remember your ways, and be ashamed, when you shall …

Romans 6:21 What fruit had you then in those things whereof you are now ashamed? …

pattern. or, sum, or number

Links
Ezekiel 43:10Ezekiel 43:10 NIVEzekiel 43:10 NLTEzekiel 43:10 ESVEzekiel 43:10 NASBEzekiel 43:10 KJVEzekiel 43:10 Bible AppsEzekiel 43:10 Biblia ParalelaEzekiel 43:10 Chinese BibleEzekiel 43:10 French BibleEzekiel 43:10 German BibleBible Hub
Ezekiel 43:9
Top of Page
Top of Page