Ezekiel 43:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]בְּתִתָּ֨ם
bə-ṯit-tām
When they setPrep-b | V-Qal-Inf | 3mp
5592 [e]סִפָּ֜ם
sip-pām
their thresholdN-msc | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
byDirObjM
5592 [e]סִפִּ֗י
sip-pî,
My thresholdN-msc | 1cs
4201 [e]וּמְזֽוּזָתָם֙
ū-mə-zū-zā-ṯām
and their doorpostConj-w | N-fsc | 3mp
681 [e]אֵ֣צֶל
’ê-ṣel
byPrep
4201 [e]מְזוּזָתִ֔י
mə-zū-zā-ṯî,
My doorpostN-fsc | 1cs
7023 [e]וְהַקִּ֖יר
wə-haq-qîr
and with a wallConj-w, Art | N-ms
996 [e]בֵּינִ֣י
bê-nî
between MePrep | 1cs
996 [e]וּבֵֽינֵיהֶ֑ם
ū-ḇê-nê-hem;
and themConj-w | Prep | 3mp
2930 [e]וְטִמְּא֣וּ ׀
wə-ṭim-mə-’ū
and they defiledConj-w | V-Piel-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8034 [e]שֵׁ֣ם
šêm
nameN-msc
6944 [e]קָדְשִׁ֗י
qāḏ-šî
My holyN-msc | 1cs
8441 [e]בְּתֽוֹעֲבוֹתָם֙
bə-ṯō-w-‘ă-ḇō-w-ṯām
by the abominationsPrep-b | N-fpc | 3mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
6213 [e]עָשׂ֔וּ
‘ā-śū,
they committedV-Qal-Perf-3cp
398 [e]וָאֲכַ֥ל
wā-’ă-ḵal
And therefore I have consumedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-1cs
853 [e]אֹתָ֖ם
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
639 [e]בְּאַפִּֽי׃
bə-’ap-pî.
in My angerPrep-b | N-msc | 1cs

Hebrew Texts
יחזקאל 43:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּתִתָּ֨ם סִפָּ֜ם אֶת־סִפִּ֗י וּמְזֽוּזָתָם֙ אֵ֣צֶל מְזוּזָתִ֔י וְהַקִּ֖יר בֵּינִ֣י וּבֵֽינֵיהֶ֑ם וְטִמְּא֣וּ ׀ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֗י בְּתֹֽועֲבֹותָם֙ אֲשֶׁ֣ר עָשׂ֔וּ וָאֲכַ֥ל אֹתָ֖ם בְּאַפִּֽי׃

יחזקאל 43:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בתתם ספם את־ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו ׀ את־שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃

יחזקאל 43:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בתתם ספם את־ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו ׀ את־שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃

יחזקאל 43:8 Hebrew Bible
בתתם ספם את ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
by setting their threshold by My threshold and their door post beside My door post, with only the wall between Me and them. And they have defiled My holy name by their abominations which they have committed. So I have consumed them in My anger.

King James Bible
In their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them, they have even defiled my holy name by their abominations that they have committed: wherefore I have consumed them in mine anger.

Holman Christian Standard Bible
Whenever they placed their threshold next to My threshold and their doorposts beside My doorposts, with only a wall between Me and them, they were defiling My holy name by the detestable acts they committed. So I destroyed them in My anger.
Treasury of Scripture Knowledge

setting

Ezekiel 5:11 Why, as I live, said the Lord GOD; Surely, because you have defiled …

Ezekiel 8:3-16 And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of my …

Ezekiel 23:39 For when they had slain their children to their idols, then they …

Ezekiel 44:7 In that you have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised …

2 Kings 16:14,15 And he brought also the brazen altar, which was before the LORD, …

2 Kings 21:4-7 And he built altars in the house of the LORD, of which the LORD said, …

2 Kings 23:11,12 And he took away the horses that the kings of Judah had given to …

2 Chronicles 33:4,7 Also he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD had …

and the wall between me and them. or, for there was but a wall between me and them.

Links
Ezekiel 43:8Ezekiel 43:8 NIVEzekiel 43:8 NLTEzekiel 43:8 ESVEzekiel 43:8 NASBEzekiel 43:8 KJVEzekiel 43:8 Bible AppsEzekiel 43:8 Biblia ParalelaEzekiel 43:8 Chinese BibleEzekiel 43:8 French BibleEzekiel 43:8 German BibleBible Hub
Ezekiel 43:7
Top of Page
Top of Page