Ezra 10:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3615 [e]וַיְכַלּ֣וּ
way-ḵal-lū
And they finished [questioning]Conj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
3605 [e]בַכֹּ֔ל
ḇak-kōl,
the allPrep-b, Art | N-ms
376 [e]אֲנָשִׁ֕ים
’ă-nā-šîm
menN-mp
3427 [e]הַהֹשִׁ֖יבוּ
ha-hō-šî-ḇū
who had takenArt | V-Hifil-Perf-3cp
802 [e]נָשִׁ֣ים
nā-šîm
wivesN-fp
5237 [e]נָכְרִיּ֑וֹת
nā-ḵə-rî-yō-wṯ;
paganAdj-fp
5704 [e]עַ֛ד
‘aḏ
byPrep
3117 [e]י֥וֹם
yō-wm
the dayN-ms
259 [e]אֶחָ֖ד
’e-ḥāḏ
firstNumber-ms
2320 [e]לַחֹ֥דֶשׁ
la-ḥō-ḏeš
of the monthPrep-l, Art | N-ms
7223 [e]הָרִאשֽׁוֹן׃
hā-ri-šō-wn.
firstArt | Adj-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְכַלּ֣וּ בַכֹּ֔ל אֲנָשִׁ֕ים הַהֹשִׁ֖יבוּ נָשִׁ֣ים נָכְרִיֹּ֑ות עַ֛ד יֹ֥ום אֶחָ֖ד לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֹֽׁון׃ פ

עזרא 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃ פ

עזרא 10:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃ פ

עזרא 10:17 Hebrew Bible
ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They finished investigating all the men who had married foreign wives by the first day of the first month.

King James Bible
And they made an end with all the men that had taken strange wives by the first day of the first month.

Holman Christian Standard Bible
and by the first day of the first month they had dealt with all the men who had married foreign women.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Links
Ezra 10:17Ezra 10:17 NIVEzra 10:17 NLTEzra 10:17 ESVEzra 10:17 NASBEzra 10:17 KJVEzra 10:17 Bible AppsEzra 10:17 Biblia ParalelaEzra 10:17 Chinese BibleEzra 10:17 French BibleEzra 10:17 German BibleBible Hub
Ezra 10:16
Top of Page
Top of Page