Ezra 5:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
638 [e]וְאַ֧ף
wə-’ap̄
And alsoConj-w | Conj
8036 [e]שְׁמָהָתְהֹ֛ם
šə-mā-hā-ṯə-hōm
their namesN-mpc | 3mp
7593 [e]שְׁאֵ֥לְנָא
šə-’ê-lə-nā
we askedV-Qal-Perf-1cp
  לְּהֹ֖ם
lə-hōm
themPrep | 3mp
3046 [e]לְהוֹדָעוּתָ֑ךְ
lə-hō-w-ḏā-‘ū-ṯāḵ;
to inform youPrep-l | V-Hifil-Inf | 2ms
1768 [e]דִּ֛י
thatPro-r
3790 [e]נִכְתֻּ֥ב
niḵ-tuḇ
we might writeV-Qal-Imperf-1cp
8036 [e]שֻׁם־
šum-
the namesN-msc
1400 [e]גֻּבְרַיָּ֖א
guḇ-ray-yā
of men theN-mpd
1768 [e]דִּ֥י
who [were]Pro-r
7217 [e]בְרָאשֵׁיהֹֽם׃
ḇə-rā-šê-hōm.
chief among themPrep-b | N-mpc | 3mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַ֧ף שְׁמָהָתְהֹ֛ם שְׁאֵ֥לְנָא לְּהֹ֖ם לְהֹודָעוּתָ֑ךְ דִּ֛י נִכְתֻּ֥ב שֻׁם־גֻּבְרַיָּ֖א דִּ֥י בְרָאשֵׁיהֹֽם׃ ס

עזרא 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם־גבריא די בראשיהם׃ ס

עזרא 5:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם־גבריא די בראשיהם׃ ס

עזרא 5:10 Hebrew Bible
ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם גבריא די בראשיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"We also asked them their names so as to inform you, and that we might write down the names of the men who were at their head.

King James Bible
We asked their names also, to certify thee, that we might write the names of the men that were the chief of them.

Holman Christian Standard Bible
We also asked them for their names, so that we could write down the names of their leaders for your information.
Treasury of Scripture Knowledge

asked

Ezra 5:4 Then said we to them after this manner, What are the names of the …

Links
Ezra 5:10Ezra 5:10 NIVEzra 5:10 NLTEzra 5:10 ESVEzra 5:10 NASBEzra 5:10 KJVEzra 5:10 Bible AppsEzra 5:10 Biblia ParalelaEzra 5:10 Chinese BibleEzra 5:10 French BibleEzra 5:10 German BibleBible Hub
Ezra 5:9
Top of Page
Top of Page