Ezra 5:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3660 [e]וּכְנֵ֥מָא
ū-ḵə-nê-mā
And thusConj-w | Adv
6600 [e]פִתְגָמָ֖א
p̄iṯ-ḡā-mā
an answerN-msd
8421 [e]הֲתִיב֣וּנָא
hă-ṯî-ḇū-nā
they returned usV-Hifil-Perf-3mp | 1cp
560 [e]לְמֵמַ֑ר
lə-mê-mar;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
586 [e]אֲנַ֣חְנָא
’ă-naḥ-nā
wePro-1cp
1994 [e]הִמּ֡וֹ
him-mōw
arePro-3mp
5649 [e]עַבְדוֹהִי֩
‘aḇ-ḏō-w-hî
the servantsN-mpc | 3ms
1768 [e]דִֽי־
ḏî-
ofPro-r
426 [e]אֱלָ֨הּ
’ĕ-lāh
the GodN-msc
8065 [e]שְׁמַיָּ֜א
šə-may-yā
of heavenN-mpd
772 [e]וְאַרְעָ֗א
wə-’ar-‘ā,
and earthConj-w | N-fsd
1124 [e]וּבָנַ֤יִן
ū-ḇā-na-yin
and we are rebuildingConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
1005 [e]בַּיְתָא֙
bay-ṯā
temple theN-msd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
thatPro-r
1934 [e]הֲוָ֨א
hă-wā
wasV-Qal-Perf-3ms
1124 [e]בְנֵ֜ה
ḇə-nêh
builtV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
6928 [e]מִקַּדְמַ֤ת
miq-qaḏ-maṯ
agoPrep-m | N-fsc
1836 [e]דְּנָה֙
də-nāh
this [is]Pro-ms
8140 [e]שְׁנִ֣ין
šə-nîn
yearsN-fp
7690 [e]שַׂגִּיאָ֔ן
śag-gî-’ān,
manyAdj-fp
4430 [e]וּמֶ֤לֶךְ
ū-me-leḵ
and a kingConj-w | N-ms
3479 [e]לְיִשְׂרָאֵל֙
lə-yiś-rā-’êl
of IsraelPrep-l | N-proper-ms
7229 [e]רַ֔ב
raḇ,
greatAdj-ms
1124 [e]בְּנָ֖הִי
bə-nā-hî
which builtV-Qal-Perf-3ms | 3ms
3635 [e]וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃
wə-šaḵ-lə-lêh.
and completedConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms | 3ms

Hebrew Texts
עזרא 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְנֵ֥מָא פִתְגָמָ֖א הֲתִיב֣וּנָא לְמֵמַ֑ר אֲנַ֣חְנָא הִמֹּ֡ו עַבְדֹוהִי֩ דִֽי־אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֜א וְאַרְעָ֗א וּבָנַ֤יִן בַּיְתָא֙ דִּֽי־הֲוָ֨א בְנֵ֜ה מִקַּדְמַ֤ת דְּנָה֙ שְׁנִ֣ין שַׂגִּיאָ֔ן וּמֶ֤לֶךְ לְיִשְׂרָאֵל֙ רַ֔ב בְּנָ֖הִי וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃

עזרא 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די־אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די־הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה׃

עזרא 5:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די־אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די־הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה׃

עזרא 5:11 Hebrew Bible
וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Thus they answered us, saying, 'We are the servants of the God of heaven and earth and are rebuilding the temple that was built many years ago, which a great king of Israel built and finished.

King James Bible
And thus they returned us answer, saying, We are the servants of the God of heaven and earth, and build the house that was builded these many years ago, which a great king of Israel builded and set up.

Holman Christian Standard Bible
This is the reply they gave us: We are the servants of the God of heaven and earth and are rebuilding the temple that was built many years ago, which a great king of Israel built and finished.
Treasury of Scripture Knowledge

We are

Joshua 24:15 And if it seem evil to you to serve the LORD, choose you this day …

Psalm 119:46 I will speak of your testimonies also before kings, and will not be ashamed.

Daniel 3:26 Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, …

Jonah 1:9 And he said to them, I am an Hebrew; and I fear the LORD, the God …

Matthew 10:32 Whoever therefore shall confess me before men, him will I confess …

Luke 12:8 Also I say to you, Whoever shall confess me before men, him shall …

Acts 27:23 For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,

Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power …

Romans 6:16 Know you not, that to whom you yield yourselves servants to obey, …

Galatians 6:14 But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord …

which a great

1 Kings 6:1-7:51 And it came to pass in the four hundred and eightieth year after …

2 Chronicles 3:1-5:14 Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in …

Links
Ezra 5:11Ezra 5:11 NIVEzra 5:11 NLTEzra 5:11 ESVEzra 5:11 NASBEzra 5:11 KJVEzra 5:11 Bible AppsEzra 5:11 Biblia ParalelaEzra 5:11 Chinese BibleEzra 5:11 French BibleEzra 5:11 German BibleBible Hub
Ezra 5:10
Top of Page
Top of Page