1994. הִמּוֹ (himmo or himmon)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1994. הִמּוֹ (himmo or himmon) — 12 Occurrences

Ezra 4:10
HEB: וְיַקִּירָ֔א וְהוֹתֵ֣ב הִמּ֔וֹ בְּקִרְיָ֖ה דִּ֣י
INT: and honorable and settled them the city which

Ezra 4:23
HEB: יְה֣וּדָיֵ֔א וּבַטִּ֥לוּ הִמּ֖וֹ בְּאֶדְרָ֥ע וְחָֽיִל׃
KJV: the Jews, and made them to cease
INT: to the Jews and stopped them force of arms

Ezra 5:5
HEB: וְלָא־ בַטִּ֣לוּ הִמּ֔וֹ עַד־ טַעְמָ֖א
KJV: cause them to cease,
INT: not stop them until the matter

Ezra 5:11
HEB: לְמֵמַ֑ר אֲנַ֣חְנָא הִמּ֡וֹ עַבְדוֹהִי֩ דִֽי־
KJV: saying, We are the servants of the God
INT: saying We are are the servants forasmuch

Ezra 5:12
HEB: שְׁמַיָּ֔א יְהַ֣ב הִמּ֔וֹ בְּיַ֛ד נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
KJV: he gave them into the hand
INT: of heaven gave them the hand of Nebuchadnezzar

Ezra 5:14
HEB: בִֽירוּשְׁלֶ֔ם וְהֵיבֵ֣ל הִמּ֔וֹ לְהֵיכְלָ֖א דִּ֣י
NAS: of Babylon, these King
KJV: of Babylon, those did Cyrus
INT: Jerusalem and brought these to the temple whom

Ezra 5:14
HEB: בָבֶ֑ל הַנְפֵּ֨ק הִמּ֜וֹ כּ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּ֗א
INT: of Babylon took these Cyrus King

Ezra 5:15
HEB: אֵֽזֶל־ אֲחֵ֣ת הִמּ֔וֹ בְּהֵיכְלָ֖א דִּ֣י
KJV: carry them into the temple
INT: go deposit them the temple in

Ezra 7:17
HEB: וְנִסְכֵּיה֑וֹן וּתְקָרֵ֣ב הִמּ֔וֹ עַֽל־ מַדְבְּחָ֔ה
KJV: and offer them upon
INT: and their drink and offer them upon the altar

Daniel 2:34
HEB: וְחַסְפָּ֑א וְהַדֵּ֖קֶת הִמּֽוֹן׃
KJV: and clay, and brake them to pieces.
INT: and clay and crushed them

Daniel 2:35
HEB: קַ֔יִט וּנְשָׂ֤א הִמּוֹן֙ רוּחָ֔א וְכָל־
KJV: and the wind carried them away, that
INT: the summer carried them and the wind all

Daniel 3:22
HEB: נְג֔וֹ קַטִּ֣ל הִמּ֔וֹן שְׁבִיבָ֖א דִּ֥י
INT: and Abed-nego slew them the flame who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page