8140. שְׁנִין (shenah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8140. שְׁנִין (shenah) — 7 Occurrences

Ezra 4:24
HEB: בָּֽטְלָ֔א עַ֚ד שְׁנַ֣ת תַּרְתֵּ֔ין לְמַלְכ֖וּת
NAS: the second year of the reign
KJV: the second year of the reign
INT: stopped unto year the second of the reign

Ezra 5:11
HEB: מִקַּדְמַ֤ת דְּנָה֙ שְׁנִ֣ין שַׂגִּיאָ֔ן וּמֶ֤לֶךְ
NAS: many years ago,
KJV: these many years ago, which a great
INT: ago these years many king

Ezra 5:13
HEB: בְּרַם֙ בִּשְׁנַ֣ת חֲדָ֔ה לְכ֥וֹרֶשׁ
NAS: in the first year of Cyrus
KJV: in the first year of Cyrus
INT: However year the first of Cyrus

Ezra 6:3
HEB: בִּשְׁנַ֨ת חֲדָ֜ה לְכ֣וֹרֶשׁ
NAS: In the first year of King Cyrus,
KJV: In the first year of Cyrus the king
INT: year the first of Cyrus

Ezra 6:15
HEB: דִּי־ הִ֣יא שְׁנַת־ שֵׁ֔ת לְמַלְכ֖וּת
NAS: it was the sixth year of the reign
KJV: in the sixth year of the reign
INT: forasmuch which was year it was the sixth of the reign

Daniel 5:31
HEB: מַלְכוּתָ֑א כְּבַ֥ר שְׁנִ֖ין שִׁתִּ֥ין וְתַרְתֵּֽין׃
KJV: and two years old.
INT: the kingdom old years threescore and two

Daniel 7:1
HEB: בִּשְׁנַ֣ת חֲדָ֗ה לְבֵלְאשַׁצַּר֙
NAS: In the first year of Belshazzar king
KJV: In the first year of Belshazzar king
INT: year the first of Belshazzar

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page