Genesis 24:43
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]הִנֵּ֛ה
hin-nêh
BeholdInterjection
595 [e]אָנֹכִ֥י
’ā-nō-ḵî
IPro-1cs
5324 [e]נִצָּ֖ב
niṣ-ṣāḇ
standV-Nifal-Prtcpl-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
byPrep
5869 [e]עֵ֣ין
‘ên
the wellN-csc
4325 [e]הַמָּ֑יִם
ham-mā-yim;
of waterArt | N-mp
1961 [e]וְהָיָ֤ה
wə-hā-yāh
and it shall come to pass that [when]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5959 [e]הָֽעַלְמָה֙
hā-‘al-māh
the virginArt | N-fs
3318 [e]הַיֹּצֵ֣את
hay-yō-ṣêṯ
comes outArt | V-Qal-Prtcpl-fs
7579 [e]לִשְׁאֹ֔ב
liš-’ōḇ,
to draw [water]Prep-l | V-Qal-Inf
559 [e]וְאָמַרְתִּ֣י
wə-’ā-mar-tî
and I sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
413 [e]אֵלֶ֔יהָ
’ê-le-hā,
to herPrep | 3fs
8248 [e]הַשְׁקִֽינִי־
haš-qî-nî-
give me to drinkV-Hifil-Imp-fs | 1cs
4994 [e]נָ֥א
pleaseInterjection
4592 [e]מְעַט־
mə-‘aṭ-
a littleAdj-msc
4325 [e]מַ֖יִם
ma-yim
waterN-mp
3537 [e]מִכַּדֵּֽךְ׃
mik-kad-dêḵ.
from your jarPrep-m | N-fsc | 2fs

Hebrew Texts
בראשית 24:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֛ה אָנֹכִ֥י נִצָּ֖ב עַל־עֵ֣ין הַמָּ֑יִם וְהָיָ֤ה הָֽעַלְמָה֙ הַיֹּצֵ֣את לִשְׁאֹ֔ב וְאָמַרְתִּ֣י אֵלֶ֔יהָ הַשְׁקִֽינִי־נָ֥א מְעַט־מַ֖יִם מִכַּדֵּֽךְ׃

בראשית 24:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה אנכי נצב על־עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני־נא מעט־מים מכדך׃

בראשית 24:43 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הנה אנכי נצב על־עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני־נא מעט־מים מכדך׃

בראשית 24:43 Hebrew Bible
הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
behold, I am standing by the spring, and may it be that the maiden who comes out to draw, and to whom I say, "Please let me drink a little water from your jar";

King James Bible
Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink;

Holman Christian Standard Bible
I am standing here at a spring. Let the virgin who comes out to draw water, and I say to her: Please let me drink a little water from your jug,
Treasury of Scripture Knowledge

Genesis 24:13,14 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the …

Links
Genesis 24:43Genesis 24:43 NIVGenesis 24:43 NLTGenesis 24:43 ESVGenesis 24:43 NASBGenesis 24:43 KJVGenesis 24:43 Bible AppsGenesis 24:43 Biblia ParalelaGenesis 24:43 Chinese BibleGenesis 24:43 French BibleGenesis 24:43 German BibleBible Hub
Genesis 24:42
Top of Page
Top of Page