Genesis 42:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלֵ֗ינוּ
’ê-lê-nū,
to usPrep | 1cp
376 [e]הָאִישׁ֙
hā-’îš
the manArt | N-ms
113 [e]אֲדֹנֵ֣י
’ă-ḏō-nê
lordN-mpc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the countryArt | N-fs
2063 [e]בְּזֹ֣את
bə-zōṯ
by thisPrep-b | Pro-fs
3045 [e]אֵדַ֔ע
’ê-ḏa‘,
I will knowV-Qal-Imperf-1cs
3588 [e]כִּ֥י
thatConj
3651 [e]כֵנִ֖ים
ḵê-nîm
honestAdj-mp
859 [e]אַתֶּ֑ם
’at-tem;
you [are]Pro-2mp
251 [e]אֲחִיכֶ֤ם
’ă-ḥî-ḵem
of your brothersN-msc | 2mp
259 [e]הָֽאֶחָד֙
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
3240 [e]הַנִּ֣יחוּ
han-nî-ḥū
leave [here]V-Hifil-Imp-mp
854 [e]אִתִּ֔י
’it-tî,
with mePrep | 1cs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
7459 [e]רַעֲב֥וֹן
ra-‘ă-ḇō-wn
[food for] the famineN-msc
1004 [e]בָּתֵּיכֶ֖ם
bāt-tê-ḵem
of your householdsN-mpc | 2mp
3947 [e]קְח֥וּ
qə-ḥū
takeV-Qal-Imp-mp
1980 [e]וָלֵֽכוּ׃
wā-lê-ḵū.
and be goneConj-w | V-Qal-Imp-mp

Hebrew Texts
בראשית 42:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלֵ֗ינוּ הָאִישׁ֙ אֲדֹנֵ֣י הָאָ֔רֶץ בְּזֹ֣את אֵדַ֔ע כִּ֥י כֵנִ֖ים אַתֶּ֑ם אֲחִיכֶ֤ם הָֽאֶחָד֙ הַנִּ֣יחוּ אִתִּ֔י וְאֶת־רַעֲבֹ֥ון בָּתֵּיכֶ֖ם קְח֥וּ וָלֵֽכוּ׃

בראשית 42:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת־רעבון בתיכם קחו ולכו׃

בראשית 42:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת־רעבון בתיכם קחו ולכו׃

בראשית 42:33 Hebrew Bible
ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The man, the lord of the land, said to us, 'By this I will know that you are honest men: leave one of your brothers with me and take grain for the famine of your households, and go.

King James Bible
And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone:

Holman Christian Standard Bible
The man who is the lord of the country said to us, 'This is how I will know if you are honest: Leave one brother with me, take food to relieve the hunger of your households, and go.
Treasury of Scripture Knowledge

Genesis 42:15,19,20 Hereby you shall be proved: By the life of Pharaoh you shall not …

Links
Genesis 42:33Genesis 42:33 NIVGenesis 42:33 NLTGenesis 42:33 ESVGenesis 42:33 NASBGenesis 42:33 KJVGenesis 42:33 Bible AppsGenesis 42:33 Biblia ParalelaGenesis 42:33 Chinese BibleGenesis 42:33 French BibleGenesis 42:33 German BibleBible Hub
Genesis 42:32
Top of Page
Top of Page