Genesis 44:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַנֹּ֕אמֶר
wan-nō-mer
But we saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cp
3808 [e]לֹ֥א
cannotAdv-NegPrt
3201 [e]נוּכַ֖ל
nū-ḵal
weV-Qal-Imperf-1cp
3381 [e]לָרֶ֑דֶת
lā-re-ḏeṯ;
go downPrep-l | V-Qal-Inf
518 [e]אִם־
’im-
ifConj
3426 [e]יֵשׁ֩
yêš
isAdv
251 [e]אָחִ֨ינוּ
’ā-ḥî-nū
our brotherN-msc | 1cp
6996 [e]הַקָּטֹ֤ן
haq-qā-ṭōn
youngestArt | Adj-ms
854 [e]אִתָּ֙נוּ֙
’it-tā-nū
with usPrep | 1cp
3381 [e]וְיָרַ֔דְנוּ
wə-yā-raḏ-nū,
then we will go downConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
3588 [e]כִּי־
kî-
ForConj
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3201 [e]נוּכַ֗ל
nū-ḵal,
we mayV-Qal-Imperf-1cp
7200 [e]לִרְאוֹת֙
lir-’ō-wṯ
seePrep-l | V-Qal-Inf
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
faceN-cpc
376 [e]הָאִ֔ישׁ
hā-’îš,
of the manArt | N-ms
251 [e]וְאָחִ֥ינוּ
wə-’ā-ḥî-nū
but our brotherConj-w | N-msc | 1cp
6996 [e]הַקָּטֹ֖ן
haq-qā-ṭōn
youngestArt | Adj-ms
369 [e]אֵינֶ֥נּוּ
’ê-nen-nū
except [is]Adv | 3ms
854 [e]אִתָּֽנוּ׃
’it-tā-nū.
with usPrep | 1cp

Hebrew Texts
בראשית 44:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנֹּ֕אמֶר לֹ֥א נוּכַ֖ל לָרֶ֑דֶת אִם־יֵשׁ֩ אָחִ֨ינוּ הַקָּטֹ֤ן אִתָּ֙נוּ֙ וְיָרַ֔דְנוּ כִּי־לֹ֣א נוּכַ֗ל לִרְאֹות֙ פְּנֵ֣י הָאִ֔ישׁ וְאָחִ֥ינוּ הַקָּטֹ֖ן אֵינֶ֥נּוּ אִתָּֽנוּ׃

בראשית 44:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונאמר לא נוכל לרדת אם־יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי־לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו׃

בראשית 44:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונאמר לא נוכל לרדת אם־יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי־לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו׃

בראשית 44:26 Hebrew Bible
ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But we said, 'We cannot go down. If our youngest brother is with us, then we will go down; for we cannot see the man's face unless our youngest brother is with us.'

King James Bible
And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.

Holman Christian Standard Bible
We told him, 'We cannot go down unless our younger brother goes with us. So if our younger brother isn't with us, we cannot see the man.'
Treasury of Scripture Knowledge

Genesis 43:4,5 If you will send our brother with us, we will go down and buy you food…

Luke 11:7 And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door …

Links
Genesis 44:26Genesis 44:26 NIVGenesis 44:26 NLTGenesis 44:26 ESVGenesis 44:26 NASBGenesis 44:26 KJVGenesis 44:26 Bible AppsGenesis 44:26 Biblia ParalelaGenesis 44:26 Chinese BibleGenesis 44:26 French BibleGenesis 44:26 German BibleBible Hub
Genesis 44:25
Top of Page
Top of Page