Habakkuk 3:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּֽי־
kî-
ThoughConj
8384 [e]תְאֵנָ֣ה
ṯə-’ê-nāh
the fig treeN-fs
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
6524 [e]תִפְרָ֗ח
ṯip̄-rāḥ,
may blossomV-Qal-Imperf-3fs
369 [e]וְאֵ֤ין
wə-’ên
and noConj-w | Adv
2981 [e]יְבוּל֙
yə-ḇūl
fruit beN-ms
1612 [e]בַּגְּפָנִ֔ים
bag-gə-p̄ā-nîm,
on the vinesPrep-b, Art | N-cp
3584 [e]כִּחֵשׁ֙
ki-ḥêš
Though may failV-Piel-Perf-3ms
4639 [e]מַעֲשֵׂה־
ma-‘ă-śêh-
the laborN-msc
2132 [e]זַ֔יִת
za-yiṯ,
of the oliveN-ms
7709 [e]וּשְׁדֵמ֖וֹת
ū-šə-ḏê-mō-wṯ
and the fieldsConj-w | N-fp
3808 [e]לֹא־
lō-
noAdv-NegPrt
6213 [e]עָ֣שָׂה
‘ā-śāh
yieldV-Qal-Perf-3ms
400 [e]אֹ֑כֶל
’ō-ḵel;
foodN-ms
1504 [e]גָּזַ֤ר
gā-zar
Though may be cut offV-Qal-Perf-3ms
4356 [e]מִמִּכְלָה֙
mim-miḵ-lāh
from the foldPrep-m | N-fs
6629 [e]צֹ֔אן
ṣōn,
the flockN-cs
369 [e]וְאֵ֥ין
wə-’ên
and there be noConj-w | Adv
1241 [e]בָּקָ֖ר
bā-qār
herdN-ms
7517 [e]בָּרְפָתִֽים׃
bā-rə-p̄ā-ṯîm.
in the stallsPrep-b, Art | N-mp

Hebrew Texts
חבקוק 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תְאֵנָ֣ה לֹֽא־תִפְרָ֗ח וְאֵ֤ין יְבוּל֙ בַּגְּפָנִ֔ים כִּחֵשׁ֙ מַעֲשֵׂה־זַ֔יִת וּשְׁדֵמֹ֖ות לֹא־עָ֣שָׂה אֹ֑כֶל גָּזַ֤ר מִמִּכְלָה֙ צֹ֔אן וְאֵ֥ין בָּקָ֖ר בָּרְפָתִֽים׃

חבקוק 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

חבקוק 3:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי־תאנה לא־תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה־זית ושדמות לא־עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

חבקוק 3:17 Hebrew Bible
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Though the fig tree should not blossom And there be no fruit on the vines, Though the yield of the olive should fail And the fields produce no food, Though the flock should be cut off from the fold And there be no cattle in the stalls,

King James Bible
Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls:

Holman Christian Standard Bible
Though the fig tree does not bud and there is no fruit on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls,
Treasury of Scripture Knowledge

the fig-tree.

Deuteronomy 28:15-18,30-41 But it shall come to pass, if you will not listen to the voice of …

Jeremiah 14:2-8 Judah mourns, and the gates thereof languish; they are black to the …

Joel 1:10-13,16-18 The field is wasted, the land mourns; for the corn is wasted: the …

Amos 4:6-10 And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, …

Haggai 2:16,17 Since those days were, when one came to an heap of twenty measures, …

fail. Heb. lie.

Links
Habakkuk 3:17Habakkuk 3:17 NIVHabakkuk 3:17 NLTHabakkuk 3:17 ESVHabakkuk 3:17 NASBHabakkuk 3:17 KJVHabakkuk 3:17 Bible AppsHabakkuk 3:17 Biblia ParalelaHabakkuk 3:17 Chinese BibleHabakkuk 3:17 French BibleHabakkuk 3:17 German BibleBible Hub
Habakkuk 3:16
Top of Page
Top of Page