Hebrews 10:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
and,Conj
3588 [e]Τῶν
tōn
TheArt-GFP
266 [e]ἁμαρτιῶν
hamartiōn
sinsN-GFP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
458 [e]ἀνομιῶν
anomiōn
lawless actsN-GFP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
3403 [e]μνησθήσομαι
mnēsthēsomai
will I rememberV-FIP-1S
2089 [e]ἔτι.
eti
any more.”Adv

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Nestle 1904
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ ἁμαρτία αὐτός καί ὁ ἀνομία αὐτός οὐ μή μιμνήσκω ἔτι

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι

Hebrews 10:17 Hebrew Bible
ולעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃

Hebrews 10:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܥܘܠܗܘܢ ܘܚܛܗܝܗܘܢ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS I WILL REMEMBER NO MORE."

King James Bible
And their sins and iniquities will I remember no more.

Holman Christian Standard Bible
He adds: I will never again remember their sins and their lawless acts.
Treasury of Scripture Knowledge

And. Some copies have, Then he said, And their, etc.

Links
Hebrews 10:17Hebrews 10:17 NIVHebrews 10:17 NLTHebrews 10:17 ESVHebrews 10:17 NASBHebrews 10:17 KJVHebrews 10:17 Bible AppsHebrews 10:17 Biblia ParalelaHebrews 10:17 Chinese BibleHebrews 10:17 French BibleHebrews 10:17 German BibleBible Hub
Hebrews 10:16
Top of Page
Top of Page