Isaiah 61:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5975 [e]וְעָמְד֣וּ
wə-‘ā-mə-ḏū
And shall standConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
2114 [e]זָרִ֔ים
zā-rîm,
StrangersAdj-mp
7462 [e]וְרָע֖וּ
wə-rā-‘ū
and feedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
6629 [e]צֹאנְכֶ֑ם
ṣō-nə-ḵem;
your flocksN-fsc | 2mp
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
and the sonsConj-w | N-mpc
5236 [e]נֵכָ֔ר
nê-ḵār,
of the foreignerN-ms
406 [e]אִכָּרֵיכֶ֖ם
’ik-kā-rê-ḵem
[Shall be] your plowmenN-mpc | 2mp
3755 [e]וְכֹרְמֵיכֶֽם׃
wə-ḵō-rə-mê-ḵem.
and your vinedressersConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc | 2mp

Hebrew Texts
ישעה 61:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָמְד֣וּ זָרִ֔ים וְרָע֖וּ צֹאנְכֶ֑ם וּבְנֵ֣י נֵכָ֔ר אִכָּרֵיכֶ֖ם וְכֹרְמֵיכֶֽם׃

ישעה 61:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם׃

ישעה 61:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם׃

ישעה 61:5 Hebrew Bible
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Strangers will stand and pasture your flocks, And foreigners will be your farmers and your vinedressers.

King James Bible
And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vinedressers.

Holman Christian Standard Bible
Strangers will stand and feed your flocks, and foreigners will be your plowmen and vinedressers.
Treasury of Scripture Knowledge

Isaiah 14:1,2 For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, …

Isaiah 60:10-14 And the sons of strangers shall build up your walls, and their kings …

Ephesians 2:12-20 That at that time you were without Christ, being aliens from the …

Links
Isaiah 61:5Isaiah 61:5 NIVIsaiah 61:5 NLTIsaiah 61:5 ESVIsaiah 61:5 NASBIsaiah 61:5 KJVIsaiah 61:5 Bible AppsIsaiah 61:5 Biblia ParalelaIsaiah 61:5 Chinese BibleIsaiah 61:5 French BibleIsaiah 61:5 German BibleBible Hub
Isaiah 61:4
Top of Page
Top of Page