Job 1:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4397 [e]וּמַלְאָ֛ךְ
ū-mal-’āḵ
And a messengerConj-w | N-ms
935 [e]בָּ֥א
cameV-Qal-Perf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
347 [e]אִיּ֖וֹב
’î-yō-wḇ
JobN-proper-ms
559 [e]וַיֹּאמַ֑ר
way-yō-mar;
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1241 [e]הַבָּקָר֙
hab-bā-qār
the oxenArt | N-ms
1961 [e]הָי֣וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
2790 [e]חֹֽרְשׁ֔וֹת
ḥō-rə-šō-wṯ,
plowingV-Qal-Prtcpl-fp
860 [e]וְהָאֲתֹנ֖וֹת
wə-hā-’ă-ṯō-nō-wṯ
and the donkeysConj-w, Art | N-fp
7462 [e]רֹע֥וֹת
rō-‘ō-wṯ
feedingV-Qal-Prtcpl-fp
5921 [e]עַל־
‘al-
besidePrep
3027 [e]יְדֵיהֶֽם׃
yə-ḏê-hem.
themN-fdc | 3mp

Hebrew Texts
איוב 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַלְאָ֛ךְ בָּ֥א אֶל־אִיֹּ֖וב וַיֹּאמַ֑ר הַבָּקָר֙ הָי֣וּ חֹֽרְשֹׁ֔ות וְהָאֲתֹנֹ֖ות רֹעֹ֥ות עַל־יְדֵיהֶֽם׃

איוב 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלאך בא אל־איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על־ידיהם׃

איוב 1:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומלאך בא אל־איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על־ידיהם׃

איוב 1:14 Hebrew Bible
ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them,

King James Bible
And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them:

Holman Christian Standard Bible
a messenger came to Job and reported: "While the oxen were plowing and the donkeys grazing nearby,
Treasury of Scripture Knowledge

messenger.

1 Samuel 4:17 And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, …

2 Samuel 15:13 And there came a messenger to David, saying, The hearts of the men …

Jeremiah 51:31 One post shall run to meet another, and one messenger to meet another, …

Links
Job 1:14Job 1:14 NIVJob 1:14 NLTJob 1:14 ESVJob 1:14 NASBJob 1:14 KJVJob 1:14 Bible AppsJob 1:14 Biblia ParalelaJob 1:14 Chinese BibleJob 1:14 French BibleJob 1:14 German BibleBible Hub
Job 1:13
Top of Page
Top of Page