Job 19:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1481 [e]גָּ֘רֵ֤י
gā-rê
Those who dwellV-Qal-Prtcpl-mpc
1004 [e]בֵיתִ֣י
ḇê-ṯî
in my houseN-msc | 1cs
519 [e]וְ֭אַמְהֹתַי
wə-’am-hō-ṯay
and my maidservantsConj-w | N-fpc | 1cs
2114 [e]לְזָ֣ר
lə-zār
as a strangerPrep-l | Adj-ms
2803 [e]תַּחְשְׁבֻ֑נִי
taḥ-šə-ḇu-nî;
Count meV-Qal-Imperf-3fp | 1cs
5237 [e]נָ֝כְרִ֗י
nā-ḵə-rî,
a foreignerAdj-ms
1961 [e]הָיִ֥יתִי
hā-yî-ṯî
I amV-Qal-Perf-1cs
5869 [e]בְעֵינֵיהֶֽם׃
ḇə-‘ê-nê-hem.
in their sightPrep-b | N-cdc | 3mp

Hebrew Texts
איוב 19:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גָּ֘רֵ֤י בֵיתִ֣י וְ֭אַמְהֹתַי לְזָ֣ר תַּחְשְׁבֻ֑נִי נָ֝כְרִ֗י הָיִ֥יתִי בְעֵינֵיהֶֽם׃

איוב 19:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃

איוב 19:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃

איוב 19:15 Hebrew Bible
גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Those who live in my house and my maids consider me a stranger. I am a foreigner in their sight.

King James Bible
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.

Holman Christian Standard Bible
My house guests and female servants regard me as a stranger; I am a foreigner in their sight.
Treasury of Scripture Knowledge

dwell

Job 19:16-19 I called my servant, and he gave me no answer; I entreated him with my mouth…

count me

Job 31:31,32 If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! …

Psalm 123:3 Have mercy on us, O LORD, have mercy on us: for we are exceedingly …

Links
Job 19:15Job 19:15 NIVJob 19:15 NLTJob 19:15 ESVJob 19:15 NASBJob 19:15 KJVJob 19:15 Bible AppsJob 19:15 Biblia ParalelaJob 19:15 Chinese BibleJob 19:15 French BibleJob 19:15 German BibleBible Hub
Job 19:14
Top of Page
Top of Page