Job 31:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
butConj
5271 [e]מִ֭נְּעוּרַי
min-nə-‘ū-ray
from my youthPrep-m | N-mpc | 1cs
1431 [e]גְּדֵלַ֣נִי
gə-ḏê-la-nî
I reared himV-Qal-Perf-3ms | 1cs
1 [e]כְאָ֑ב
ḵə-’āḇ;
as a fatherPrep-k | N-ms
990 [e]וּמִבֶּ֖טֶן
ū-mib-be-ṭen
and from wombConj-w, Prep-m | N-fsc
517 [e]אִמִּ֣י
’im-mî
of my motherN-fsc | 1cs
5148 [e]אַנְחֶֽנָּה׃
’an-ḥen-nāh.
I guided [the widow]V-Hifil-Imperf-1cs | 3fse

Hebrew Texts
איוב 31:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י מִ֭נְּעוּרַי גְּדֵלַ֣נִי כְאָ֑ב וּמִבֶּ֖טֶן אִמִּ֣י אַנְחֶֽנָּה׃

איוב 31:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

איוב 31:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

איוב 31:18 Hebrew Bible
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
(But from my youth he grew up with me as with a father, And from infancy I guided her),

King James Bible
(For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;)

Holman Christian Standard Bible
for from my youth, I raised him as his father, and since the day I was born I guided the widow--
Treasury of Scripture Knowledge

her. that is, the widow

Links
Job 31:18Job 31:18 NIVJob 31:18 NLTJob 31:18 ESVJob 31:18 NASBJob 31:18 KJVJob 31:18 Bible AppsJob 31:18 Biblia ParalelaJob 31:18 Chinese BibleJob 31:18 French BibleJob 31:18 German BibleBible Hub
Job 31:17
Top of Page
Top of Page