Job 42:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]וְלֹ֨א
wə-lō
And noConj-w | Adv-NegPrt
4672 [e]נִמְצָ֜א
nim-ṣā
were foundV-Nifal-Perf-3ms
802 [e]נָשִׁ֥ים
nā-šîm
womenN-fp
3303 [e]יָפ֛וֹת
yā-p̄ō-wṯ
[so] beautifulAdj-fp
1323 [e]כִּבְנ֥וֹת
kiḇ-nō-wṯ
as the daughtersPrep-k | N-fpc
347 [e]אִיּ֖וֹב
’î-yō-wḇ
of JobN-proper-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
in allPrep-b | N-msc
776 [e]הָאָ֑רֶץ
hā-’ā-reṣ;
the landArt | N-fs
5414 [e]וַיִּתֵּ֨ן
way-yit-tên
and gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1992 [e]לָהֶ֧ם
lā-hem
themPrep-l | Pro-3mp
1 [e]אֲבִיהֶ֛ם
’ă-ḇî-hem
their fatherN-msc | 3mp
5159 [e]נַחֲלָ֖ה
na-ḥă-lāh
an inheritanceN-fs
8432 [e]בְּת֥וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
amongPrep-b | N-msc
251 [e]אֲחֵיהֶֽם׃
’ă-ḥê-hem.
their brothersN-mpc | 3mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
איוב 42:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֨א נִמְצָ֜א נָשִׁ֥ים יָפֹ֛ות כִּבְנֹ֥ות אִיֹּ֖וב בְּכָל־הָאָ֑רֶץ וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֧ם אֲבִיהֶ֛ם נַחֲלָ֖ה בְּתֹ֥וךְ אֲחֵיהֶֽם׃ ס

איוב 42:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל־הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃ ס

איוב 42:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל־הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃ ס

איוב 42:15 Hebrew Bible
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In all the land no women were found so fair as Job's daughters; and their father gave them inheritance among their brothers.

King James Bible
And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job: and their father gave them inheritance among their brethren.

Holman Christian Standard Bible
No women as beautiful as Job's daughters could be found in all the land, and their father granted them an inheritance with their brothers.
Treasury of Scripture Knowledge

no

Psalm 144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our …

Acts 7:20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished …

gave

Numbers 27:7 The daughters of Zelophehad speak right: you shall surely give them …

Joshua 15:18,19 And it came to pass, as she came to him, that she moved him to ask …

Joshua 18:4 Give out from among you three men for each tribe: and I will send …

Links
Job 42:15Job 42:15 NIVJob 42:15 NLTJob 42:15 ESVJob 42:15 NASBJob 42:15 KJVJob 42:15 Bible AppsJob 42:15 Biblia ParalelaJob 42:15 Chinese BibleJob 42:15 French BibleJob 42:15 German BibleBible Hub
Job 42:14
Top of Page
Top of Page