John 19:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3767 [e]οὖν
oun
therefore,Conj
3708 [e]ἰδὼν
idōn
having seenV-APA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
[His]Art-AFS
3384 [e]μητέρα
mētera
motherN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3101 [e]μαθητὴν
mathētēn
discipleN-AMS
3936 [e]παρεστῶτα
parestōta
standing byV-RPA-AMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
25 [e]ἠγάπα,
ēgapa
He loved,V-IIA-3S
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
3588 [e]τῇ
toArt-DFS
3384 [e]μητρί
mētri
[His] mother,N-DFS
1135 [e]Γύναι,
Gynai
Woman,N-VFS
3708 [e]ἴδε
ide
behold,V-AMA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱός
huios
sonN-NMS
4771 [e]σου.
sou
of you.PPro-G2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Nestle 1904
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ, Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ, Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ, Γύναι ἰδοῦ ὁ υἱός σου

John 19:26 Hebrew Bible
וירא ישוע את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל אמו אשה הנה זה בנך׃

John 19:26 Aramaic NT: Peshitta
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܚܙܐ ܠܐܡܗ ܘܠܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܕܩܐܡ ܘܐܡܪ ܠܐܡܗ ܐܢܬܬܐ ܗܐ ܒܪܟܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When Jesus then saw His mother, and the disciple whom He loved standing nearby, He said to His mother, "Woman, behold, your son!"

King James Bible
When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son!

Holman Christian Standard Bible
When Jesus saw His mother and the disciple He loved standing there, He said to His mother, "Woman, here is your son."
Treasury of Scripture Knowledge

whom.

John 13:23 Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

John 20:2 Then she runs, and comes to Simon Peter, and to the other disciple, …

John 21:7,20,24 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the …

Woman.

John 2:4 Jesus said to her, Woman, what have I to do with you? my hour is not yet come.

Links
John 19:26John 19:26 NIVJohn 19:26 NLTJohn 19:26 ESVJohn 19:26 NASBJohn 19:26 KJVJohn 19:26 Bible AppsJohn 19:26 Biblia ParalelaJohn 19:26 Chinese BibleJohn 19:26 French BibleJohn 19:26 German BibleBible Hub
John 19:25
Top of Page
Top of Page