John 7:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]τίς
tis
WhatIPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
wordN-NMS
3778 [e]οὗτος
houtos
thisDPro-NMS
3739 [e]ὃν
hon
thatRelPro-AMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
He said,V-AIA-3S
2212 [e]Ζητήσετέ
Zētēsete
You will seekV-FIA-2P
1473 [e]με
me
Me,PPro-A1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
2147 [e]εὑρήσετέ,
heurēsete
will findV-FIA-2P
1473 [e][με]
me
Me,PPro-A1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3699 [e]Ὅπου
hopou
WhereAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
amV-PIA-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύνασθε
dynasthe
are ableV-PIM/P-2P
2064 [e]ἐλθεῖν;
elthein
to comeV-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Nestle 1904
τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπε Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπε / εἶπεν Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἴπεν, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν· ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετέ· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπεν Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν

John 7:36 Hebrew Bible
מה זה הדבר אשר אמר תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃

John 7:36 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܕܬܒܥܘܢܢܝ ܘܠܐ ܬܫܟܚܘܢܢܝ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"What is this statement that He said, 'You will seek Me, and will not find Me; and where I am, you cannot come '?"

King James Bible
What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?

Holman Christian Standard Bible
What is this remark He made: 'You will look for Me, and you will not find Me; and where I am, you cannot come?"
Treasury of Scripture Knowledge

manner.

John 3:4,9 Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? can …

John 6:41,52,60 The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which …

John 12:34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ …

John 16:17,18 Then said some of his disciples among themselves, What is this that …

Ye shall.

John 7:34 You shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Links
John 7:36John 7:36 NIVJohn 7:36 NLTJohn 7:36 ESVJohn 7:36 NASBJohn 7:36 KJVJohn 7:36 Bible AppsJohn 7:36 Biblia ParalelaJohn 7:36 Chinese BibleJohn 7:36 French BibleJohn 7:36 German BibleBible Hub
John 7:35
Top of Page
Top of Page