John 9:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2065 [e]ἠρώτησαν
ērōtēsan
they askedV-AIA-3P
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
3778 [e]Οὗτός
Houtos
ThisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
4771 [e]ὑμῶν,
hymōn
of you,PPro-G2P
3739 [e]ὃν
hon
of whomRelPro-AMS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3004 [e]λέγετε
legete
sayV-PIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
5185 [e]τυφλὸς
typhlos
blindAdj-NMS
1080 [e]ἐγεννήθη;
egennēthē
he was born?V-AIP-3S
4459 [e]πῶς
pōs
HowAdv
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
991 [e]βλέπει
blepei
does he seeV-PIA-3S
737 [e]ἄρτι;
arti
presently?Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; Πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν ἄρτι βλέπει

John 9:19 Hebrew Bible
וישאלו אתם לאמר הזה הוא בנכם אשר אמרתם כי נולד עור ואיכה הוא ראה עתה׃

John 9:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܐܠܘ ܐܢܘܢ ܐܢ ܗܢܘ ܒܪܟܘܢ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܕ ܤܡܐ ܐܬܝܠܕ ܐܝܟܢܐ ܗܫܐ ܚܙܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and questioned them, saying, "Is this your son, who you say was born blind? Then how does he now see?"

King James Bible
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?

Holman Christian Standard Bible
They asked them, "Is this your son, the one you say was born blind? How then does he now see?""
Treasury of Scripture Knowledge

Is this. See on ver.

John 9:8,9 The neighbors therefore, and they which before had seen him that …

Acts 3:10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful …

Acts 4:14 And beholding the man which was healed standing with them, they could …

Links
John 9:19John 9:19 NIVJohn 9:19 NLTJohn 9:19 ESVJohn 9:19 NASBJohn 9:19 KJVJohn 9:19 Bible AppsJohn 9:19 Biblia ParalelaJohn 9:19 Chinese BibleJohn 9:19 French BibleJohn 9:19 German BibleBible Hub
John 9:18
Top of Page
Top of Page