Joshua 14:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּֽי־
kî-
ForConj
1961 [e]הָי֧וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
3130 [e]יוֹסֵ֛ף
yō-w-sêp̄
of JosephN-proper-ms
8147 [e]שְׁנֵ֥י
šə-nê
twoNumber-mdc
4294 [e]מַטּ֖וֹת
maṭ-ṭō-wṯ
tribesN-mp
4519 [e]מְנַשֶּׁ֣ה
mə-naš-šeh
ManassehN-proper-ms
669 [e]וְאֶפְרָ֑יִם
wə-’ep̄-rā-yim;
and EphraimConj-w | N-proper-ms
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and noConj-w | Adv-NegPrt
5414 [e]נָתְנוּ֩
nā-ṯə-nū
they gaveV-Qal-Perf-3cp
2506 [e]חֵ֨לֶק
ḥê-leq
partN-ms
3881 [e]לַלְוִיִּ֜ם
lal-wî-yim
to the LevitesPrep-l | N-proper-mp
776 [e]בָּאָ֗רֶץ
bā-’ā-reṣ,
in the landPrep-b, Art | N-fs
3588 [e]כִּ֤י
exceptConj
518 [e]אִם־
’im-
exceptConj
5892 [e]עָרִים֙
‘ā-rîm
citiesN-fp
3427 [e]לָשֶׁ֔בֶת
lā-še-ḇeṯ,
to dwell [in]Prep-l | V-Qal-Inf
4054 [e]וּמִ֨גְרְשֵׁיהֶ֔ם
ū-miḡ-rə-šê-hem,
and with their common-landsConj-w | N-mpc | 3mp
4735 [e]לְמִקְנֵיהֶ֖ם
lə-miq-nê-hem
for their livestockPrep-l | N-mpc | 3mp
7075 [e]וּלְקִנְיָנָֽם׃
ū-lə-qin-yā-nām.
and their propertyConj-w, Prep-l | N-msc | 3mp

Hebrew Texts
יהושע 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־הָי֧וּ בְנֵֽי־יֹוסֵ֛ף שְׁנֵ֥י מַטֹּ֖ות מְנַשֶּׁ֣ה וְאֶפְרָ֑יִם וְלֹֽא־נָתְנוּ֩ חֵ֨לֶק לַלְוִיִּ֜ם בָּאָ֗רֶץ כִּ֤י אִם־עָרִים֙ לָשֶׁ֔בֶת וּמִ֨גְרְשֵׁיהֶ֔ם לְמִקְנֵיהֶ֖ם וּלְקִנְיָנָֽם׃

יהושע 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־היו בני־יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא־נתנו חלק ללוים בארץ כי אם־ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם׃

יהושע 14:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי־היו בני־יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא־נתנו חלק ללוים בארץ כי אם־ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם׃

יהושע 14:4 Hebrew Bible
כי היו בני יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא נתנו חלק ללוים בארץ כי אם ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the sons of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim, and they did not give a portion to the Levites in the land, except cities to live in, with their pasture lands for their livestock and for their property.

King James Bible
For the children of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim: therefore they gave no part unto the Levites in the land, save cities to dwell in, with their suburbs for their cattle and for their substance.

Holman Christian Standard Bible
The descendants of Joseph became two tribes, Manasseh and Ephraim. No portion of the land was given to the Levites except cities to live in, along with pasturelands for their cattle and livestock.
Treasury of Scripture Knowledge

the children

Genesis 48:5 And now your two sons, Ephraim and Manasseh, which were born to you …

1 Chronicles 5:1,2 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; …

save cities

Joshua 21:2-42 And they spoke to them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The …

Numbers 35:2-8 Command the children of Israel, that they give to the Levites of …

1 Chronicles 6:54-81 Now these are their dwelling places throughout their castles in their …

Links
Joshua 14:4Joshua 14:4 NIVJoshua 14:4 NLTJoshua 14:4 ESVJoshua 14:4 NASBJoshua 14:4 KJVJoshua 14:4 Bible AppsJoshua 14:4 Biblia ParalelaJoshua 14:4 Chinese BibleJoshua 14:4 French BibleJoshua 14:4 German BibleBible Hub
Joshua 14:3
Top of Page
Top of Page