Joshua 17:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5045 [e]נֶ֣גְבָּה
neḡ-bāh
SouthwardN-ms | 3fs
669 [e]לְאֶפְרַ֗יִם
lə-’ep̄-ra-yim,
[it was] EphraimPrep-l | N-proper-ms
6828 [e]וְצָפ֙וֹנָה֙
wə-ṣā-p̄ō-w-nāh
and northwardConj-w | N-fs | 3fs
4519 [e]לִמְנַשֶּׁ֔ה
lim-naš-šeh,
[it was] ManassehPrep-l | N-proper-ms
1961 [e]וַיְהִ֥י
way-hî
and wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3220 [e]הַיָּ֖ם
hay-yām
the seaArt | N-ms
1366 [e]גְּבוּל֑וֹ
gə-ḇū-lōw;
its borderN-msc | 3ms
836 [e]וּבְאָשֵׁר֙
ū-ḇə-’ā-šêr
and AsherConj-w, Prep-b | N-proper-ms
6293 [e]יִפְגְּע֣וּן
yip̄-gə-‘ūn
Manasseh's territory was adjoiningV-Qal-Imperf-3mp | Pn
6828 [e]מִצָּפ֔וֹן
miṣ-ṣā-p̄ō-wn,
on the northPrep-m | N-fs
3485 [e]וּבְיִשָּׂשכָ֖ר
ū-ḇə-yiś-śā-š-ḵār
and IssacharConj-w, Prep-b | N-proper-ms
4217 [e]מִמִּזְרָֽח׃
mim-miz-rāḥ.
on the eastPrep-m | N-ms

Hebrew Texts
יהושע 17:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֶ֣גְבָּה לְאֶפְרַ֗יִם וְצָפֹ֙ונָה֙ לִמְנַשֶּׁ֔ה וַיְהִ֥י הַיָּ֖ם גְּבוּלֹ֑ו וּבְאָשֵׁר֙ יִפְגְּע֣וּן מִצָּפֹ֔ון וּבְיִשָּׂשכָ֖ר מִמִּזְרָֽח׃

יהושע 17:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח׃

יהושע 17:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח׃

יהושע 17:10 Hebrew Bible
נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The south side belonged to Ephraim and the north side to Manasseh, and the sea was their border; and they reached to Asher on the north and to Issachar on the east.

King James Bible
Southward it was Ephraim's, and northward it was Manasseh's, and the sea is his border; and they met together in Asher on the north, and in Issachar on the east.

Holman Christian Standard Bible
Ephraim's territory was to the south and Manasseh's to the north, with the Sea as its border. They reached Asher on the north and Issachar on the east.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Joshua 17:10Joshua 17:10 NIVJoshua 17:10 NLTJoshua 17:10 ESVJoshua 17:10 NASBJoshua 17:10 KJVJoshua 17:10 Bible AppsJoshua 17:10 Biblia ParalelaJoshua 17:10 Chinese BibleJoshua 17:10 French BibleJoshua 17:10 German BibleBible Hub
Joshua 17:9
Top of Page
Top of Page