Joshua 20:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5127 [e]לָנ֥וּס
lā-nūs
may fleePrep-l | V-Qal-Inf
8033 [e]שָׁ֙מָּה֙
šām-māh
thereAdv | 3fs
7523 [e]רוֹצֵ֔חַ
rō-w-ṣê-aḥ,
that the slayerV-Qal-Prtcpl-ms
5221 [e]מַכֵּה־
mak-kêh-
who killsV-Hifil-Prtcpl-msc
5315 [e]נֶ֥פֶשׁ
ne-p̄eš
a personN-fs
7684 [e]בִּשְׁגָגָ֖ה
biš-ḡā-ḡāh
accidentallyPrep-b | N-fs
1097 [e]בִּבְלִי־
biḇ-lî-
outsidePrep-b | Adv
1847 [e]דָ֑עַת
ḏā-‘aṯ;
[or] unintentionallyN-fs
1961 [e]וְהָי֤וּ
wə-hā-yū
and they shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
  לָכֶם֙
lā-ḵem
yourPrep | 2mp
4733 [e]לְמִקְלָ֔ט
lə-miq-lāṭ,
refugePrep-l | N-ms
1350 [e]מִגֹּאֵ֖ל
mig-gō-’êl
from the avengerPrep-m | V-Qal-Prtcpl-msc
1818 [e]הַדָּֽם׃
had-dām.
of bloodArt | N-ms

Hebrew Texts
יהושע 20:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָנ֥וּס שָׁ֙מָּה֙ רֹוצֵ֔חַ מַכֵּה־נֶ֥פֶשׁ בִּשְׁגָגָ֖ה בִּבְלִי־דָ֑עַת וְהָי֤וּ לָכֶם֙ לְמִקְלָ֔ט מִגֹּאֵ֖ל הַדָּֽם׃

יהושע 20:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לנוס שמה רוצח מכה־נפש בשגגה בבלי־דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם׃

יהושע 20:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לנוס שמה רוצח מכה־נפש בשגגה בבלי־דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם׃

יהושע 20:3 Hebrew Bible
לנוס שמה רוצח מכה נפש בשגגה בבלי דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
that the manslayer who kills any person unintentionally, without premeditation, may flee there, and they shall become your refuge from the avenger of blood.

King James Bible
That the slayer that killeth any person unawares and unwittingly may flee thither: and they shall be your refuge from the avenger of blood.

Holman Christian Standard Bible
so that a person who kills someone unintentionally or accidentally may flee there. These will be your refuge from the avenger of blood.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Joshua 20:3Joshua 20:3 NIVJoshua 20:3 NLTJoshua 20:3 ESVJoshua 20:3 NASBJoshua 20:3 KJVJoshua 20:3 Bible AppsJoshua 20:3 Biblia ParalelaJoshua 20:3 Chinese BibleJoshua 20:3 French BibleJoshua 20:3 German BibleBible Hub
Joshua 20:2
Top of Page
Top of Page