Joshua 21:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וְלִבְנֵ֣י
wə-liḇ-nê
And had the sonsConj-w, Prep-l | N-mpc
1648 [e]גֵרְשׁ֗וֹן
ḡê-rə-šō-wn,
of GershonN-proper-ms
4940 [e]מִמִּשְׁפְּח֣וֹת
mim-miš-pə-ḥō-wṯ
from the familiesPrep-m | N-fpc
4294 [e]מַטֵּֽה־
maṭ-ṭêh-
of the tribeN-msc
3485 [e]יִשָּׂשכָ֣ר
yiś-śā-š-ḵār
of IssacharN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּֽה־
ū-mim-maṭ-ṭêh-
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
836 [e]אָ֠שֵׁר
’ā-šêr
of AsherN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֨ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
5321 [e]נַפְתָּלִ֜י
nap̄-tā-lî
of NaphtaliN-proper-ms
2677 [e]וּ֠מֵחֲצִי
ū-mê-ḥă-ṣî
and from theConj-w, Prep-m | N-msc
4294 [e]מַטֵּ֨ה
maṭ-ṭêh
half-tribeN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֤ה
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
1316 [e]בַבָּשָׁן֙
ḇab-bā-šān
in BashanPrep-b, Art | N-proper-fs
1486 [e]בַּגּוֹרָ֔ל
bag-gō-w-rāl,
by lotPrep-b, Art | N-ms
5892 [e]עָרִ֖ים
‘ā-rîm
citiesN-fp
7969 [e]שְׁלֹ֥שׁ
šə-lōš
ThreeNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵֽה׃
‘eś-rêh.
[and] tenNumber-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
יהושע 21:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֣י גֵרְשֹׁ֗ון מִמִּשְׁפְּחֹ֣ות מַטֵּֽה־יִשָּׂשכָ֣ר וּמִמַּטֵּֽה־אָ֠שֵׁר וּמִמַּטֵּ֨ה נַפְתָּלִ֜י וּ֠מֵחֲצִי מַטֵּ֨ה מְנַשֶּׁ֤ה בַבָּשָׁן֙ בַּגֹּורָ֔ל עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה׃ ס

יהושע 21:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני גרשון ממשפחות מטה־יששכר וממטה־אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃ ס

יהושע 21:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולבני גרשון ממשפחות מטה־יששכר וממטה־אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃ ס

יהושע 21:6 Hebrew Bible
ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Gershon received thirteen cities by lot from the families of the tribe of Issachar and from the tribe of Asher and from the tribe of Naphtali and from the half-tribe of Manasseh in Bashan.

King James Bible
And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

Holman Christian Standard Bible
Gershon's descendants received 13 cities by lot from the clans of the tribes of Issachar, Asher, Naphtali, and half the tribe of Manasseh in Bashan.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 21:27-33 And to the children of Gershon, of the families of the Levites…

Exodus 6:16,17 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; …

Numbers 3:21,22 Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the …

1 Chronicles 6:62,71-76 And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe …

Links
Joshua 21:6Joshua 21:6 NIVJoshua 21:6 NLTJoshua 21:6 ESVJoshua 21:6 NASBJoshua 21:6 KJVJoshua 21:6 Bible AppsJoshua 21:6 Biblia ParalelaJoshua 21:6 Chinese BibleJoshua 21:6 French BibleJoshua 21:6 German BibleBible Hub
Joshua 21:5
Top of Page
Top of Page