Joshua 21:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וְלִבְנֵ֨י
wə-liḇ-nê
And had the sonsConj-w, Prep-l | N-mpc
6955 [e]קְהָ֜ת
qə-hāṯ
of KohathN-proper-ms
3498 [e]הַנּוֹתָרִ֗ים
han-nō-w-ṯā-rîm,
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
4940 [e]מִמִּשְׁפְּחֹ֣ת
mim-miš-pə-ḥōṯ
of from the familiesPrep-m | N-fpc
4294 [e]מַטֵּֽה־
maṭ-ṭêh-
of the tribeN-msc
669 [e]אֶ֠פְרַיִם
’ep̄-ra-yim
of EphraimN-proper-ms
4294 [e]וּֽמִמַּטֵּה־
ū-mim-maṭ-ṭêh-
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
1835 [e]דָ֞ן
ḏān
of DanN-proper-ms
2677 [e]וּמֵחֲצִ֨י
ū-mê-ḥă-ṣî
and from theConj-w, Prep-m | N-msc
4294 [e]מַטֵּ֧ה
maṭ-ṭêh
half-tribeN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֛ה
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
1486 [e]בַּגּוֹרָ֖ל
bag-gō-w-rāl
by lotPrep-b, Art | N-ms
5892 [e]עָרִ֥ים
‘ā-rîm
citiesN-fp
6235 [e]עָֽשֶׂר׃
‘ā-śer.
tenNumber-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
יהושע 21:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֨י קְהָ֜ת הַנֹּותָרִ֗ים מִמִּשְׁפְּחֹ֣ת מַטֵּֽה־אֶ֠פְרַיִם וּֽמִמַּטֵּה־דָ֞ן וּמֵחֲצִ֨י מַטֵּ֧ה מְנַשֶּׁ֛ה בַּגֹּורָ֖ל עָרִ֥ים עָֽשֶׂר׃ ס

יהושע 21:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה־אפרים וממטה־דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃ ס

יהושע 21:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה־אפרים וממטה־דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃ ס

יהושע 21:5 Hebrew Bible
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The rest of the sons of Kohath received ten cities by lot from the families of the tribe of Ephraim and from the tribe of Dan and from the half-tribe of Manasseh.

King James Bible
And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.

Holman Christian Standard Bible
The remaining descendants of Kohath received 10 cities by lot from the clans of the tribes of Ephraim, Dan, and half the tribe of Manasseh.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 21:20-26 And the families of the children of Kohath, the Levites which remained …

Genesis 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Exodus 6:16-25 And these are the names of the sons of Levi according to their generations; …

Numbers 3:27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of …

1 Chronicles 6:18,19,61,66-70 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel…

Links
Joshua 21:5Joshua 21:5 NIVJoshua 21:5 NLTJoshua 21:5 ESVJoshua 21:5 NASBJoshua 21:5 KJVJoshua 21:5 Bible AppsJoshua 21:5 Biblia ParalelaJoshua 21:5 Chinese BibleJoshua 21:5 French BibleJoshua 21:5 German BibleBible Hub
Joshua 21:4
Top of Page
Top of Page