Judges 14:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמְרוּ
way-yō-mə-rū
So saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
  לוֹ֩
lōw
to himPrep | 3ms
376 [e]אַנְשֵׁ֨י
’an-šê
the menN-mpc
5892 [e]הָעִ֜יר
hā-‘îr
of the cityArt | N-fs
3117 [e]בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
on the dayPrep-b, Art | N-ms
7637 [e]הַשְּׁבִיעִ֗י
haš-šə-ḇî-‘î,
seventhArt | Number-oms
2962 [e]בְּטֶ֙רֶם֙
bə-ṭe-rem
beforePrep-b | Adv
935 [e]יָבֹ֣א
yā-ḇō
went downV-Qal-Imperf-3ms
2775 [e]הַחַ֔רְסָה
ha-ḥar-sāh,
the sunArt | N-ms | 3fs
4100 [e]מַה־
mah-
what [is]Interrog
4966 [e]מָּת֣וֹק
mā-ṯō-wq
sweeterAdj-ms
1706 [e]מִדְּבַ֔שׁ
mid-də-ḇaš,
than honeyPrep-m | N-ms
4100 [e]וּמֶ֥ה
ū-meh
and what [is]Conj-w | Interrog
5794 [e]עַ֖ז
‘az
strongerAdj-ms
738 [e]מֵאֲרִ֑י
mê-’ă-rî;
than a lionPrep-m | N-ms
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  לָהֶ֔ם
lā-hem,
to themPrep | 3mp
3884 [e]לוּלֵא֙
lū-lê
if notConj
2790 [e]חֲרַשְׁתֶּ֣ם
ḥă-raš-tem
you had plowedV-Qal-Perf-2mp
5697 [e]בְּעֶגְלָתִ֔י
bə-‘eḡ-lā-ṯî,
with my heiferPrep-b | N-fsc | 1cs
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
4672 [e]מְצָאתֶ֖ם
mə-ṣā-ṯem
You would have solvedV-Qal-Perf-2mp
2420 [e]חִידָתִֽי׃
ḥî-ḏā-ṯî.
my riddleN-fsc | 1cs

Hebrew Texts
שופטים 14:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמְרוּ לֹו֩ אַנְשֵׁ֨י הָעִ֜יר בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֗י בְּטֶ֙רֶם֙ יָבֹ֣א הַחַ֔רְסָה מַה־מָּתֹ֣וק מִדְּבַ֔שׁ וּמֶ֥ה עַ֖ז מֵאֲרִ֑י וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם לוּלֵא֙ חֲרַשְׁתֶּ֣ם בְּעֶגְלָתִ֔י לֹ֥א מְצָאתֶ֖ם חִידָתִֽי׃

שופטים 14:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה־מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי׃

שופטים 14:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה־מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי׃

שופטים 14:18 Hebrew Bible
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the men of the city said to him on the seventh day before the sun went down, "What is sweeter than honey? And what is stronger than a lion?" And he said to them, "If you had not plowed with my heifer, You would not have found out my riddle."

King James Bible
And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun went down, What is sweeter than honey? and what is stronger than a lion? And he said unto them, If ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle.

Holman Christian Standard Bible
On the seventh day, before sunset, the men of the city said to him: What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? So he said to them: If you hadn't plowed with my young cow, you wouldn't know my riddle now!
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 14:18Judges 14:18 NIVJudges 14:18 NLTJudges 14:18 ESVJudges 14:18 NASBJudges 14:18 KJVJudges 14:18 Bible AppsJudges 14:18 Biblia ParalelaJudges 14:18 Chinese BibleJudges 14:18 French BibleJudges 14:18 German BibleBible Hub
Judges 14:17
Top of Page
Top of Page