Judges 16:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
693 [e]וְהָאֹרֵ֗ב
wə-hā-’ō-rêḇ,
And [men were] lying in waitConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
3427 [e]יֹשֵׁ֥ב
yō-šêḇ
stayingV-Qal-Prtcpl-ms
  לָהּ֙
lāh
with herPrep | 3fs
2315 [e]בַּחֶ֔דֶר
ba-ḥe-ḏer,
in the roomPrep-b, Art | N-ms
559 [e]וַתֹּ֣אמֶר
wat-tō-mer
And she saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
413 [e]אֵלָ֔יו
’ê-lāw,
to himPrep | 3ms
6430 [e]פְּלִשְׁתִּ֥ים
pə-liš-tîm
the Philistines [are]N-proper-mp
5921 [e]עָלֶ֖יךָ
‘ā-le-ḵā
upon youPrep | 2ms
8123 [e]שִׁמְשׁ֑וֹן
šim-šō-wn;
SamsonN-proper-ms
5423 [e]וַיְנַתֵּק֙
way-nat-têq
But he brokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3499 [e]הַיְתָרִ֔ים
hay-ṯā-rîm,
the bowstringsArt | N-mp
834 [e]כַּאֲשֶׁ֨ר
ka-’ă-šer
asPrep-k | Pro-r
5423 [e]יִנָּתֵ֤ק
yin-nā-ṯêq
breaksV-Nifal-Imperf-3ms
6616 [e]פְּתִֽיל־
pə-ṯîl-
a strandN-msc
5296 [e]הַנְּעֹ֙רֶת֙
han-nə-‘ō-reṯ
of yarnArt | N-fs
7306 [e]בַּהֲרִיח֣וֹ
ba-hă-rî-ḥōw
when it touchesPrep-b | V-Hifil-Inf | 3ms
784 [e]אֵ֔שׁ
’êš,
fireN-cs
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
So notConj-w | Adv-NegPrt
3045 [e]נוֹדַ֖ע
nō-w-ḏa‘
was knownV-Nifal-Perf-3ms
3581 [e]כֹּחֽוֹ׃
kō-ḥōw.
the secret of his strengthN-msc | 3ms

Hebrew Texts
שופטים 16:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֹרֵ֗ב יֹשֵׁ֥ב לָהּ֙ בַּחֶ֔דֶר וַתֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו פְּלִשְׁתִּ֥ים עָלֶ֖יךָ שִׁמְשֹׁ֑ון וַיְנַתֵּק֙ אֶת־הַיְתָרִ֔ים כַּאֲשֶׁ֨ר יִנָּתֵ֤ק פְּתִֽיל־הַנְּעֹ֙רֶת֙ בַּהֲרִיחֹ֣ו אֵ֔שׁ וְלֹ֥א נֹודַ֖ע כֹּחֹֽו׃

שופטים 16:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את־היתרים כאשר ינתק פתיל־הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו׃

שופטים 16:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את־היתרים כאשר ינתק פתיל־הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו׃

שופטים 16:9 Hebrew Bible
והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now she had men lying in wait in an inner room. And she said to him, "The Philistines are upon you, Samson!" But he snapped the cords as a string of tow snaps when it touches fire. So his strength was not discovered.

King James Bible
Now there were men lying in wait, abiding with her in the chamber. And she said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And he brake the withs, as a thread of tow is broken when it toucheth the fire. So his strength was not known.

Holman Christian Standard Bible
While the men in ambush were waiting in her room, she called out to him, "Samson, the Philistines are here!" But he snapped the bowstrings as a strand of yarn snaps when it touches fire. The secret of his strength remained unknown.
Treasury of Scripture Knowledge

toucheth. Heb. smelleth

Psalm 58:9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as …

Links
Judges 16:9Judges 16:9 NIVJudges 16:9 NLTJudges 16:9 ESVJudges 16:9 NASBJudges 16:9 KJVJudges 16:9 Bible AppsJudges 16:9 Biblia ParalelaJudges 16:9 Chinese BibleJudges 16:9 French BibleJudges 16:9 German BibleBible Hub
Judges 16:8
Top of Page
Top of Page