Judges 18:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1992 [e]וְהֵ֨מָּה
wə-hêm-māh
So theyConj-w | Pro-3mp
3947 [e]לָקְח֜וּ
lā-qə-ḥū
took [the things]V-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֵ֧ת
’êṯ
-DirObjM
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֣ה
‘ā-śāh
had madeV-Qal-Perf-3ms
4318 [e]מִיכָ֗ה
mî-ḵāh,
MicahN-proper-ms
853 [e]וְֽאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3548 [e]הַכֹּהֵן֮
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
1961 [e]הָיָה־
hā-yāh-
had belongedV-Qal-Perf-3ms
  לוֹ֒
lōw
to himPrep | 3ms
935 [e]וַיָּבֹ֣אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
3919 [e]לַ֗יִשׁ
la-yiš,
LaishN-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
5971 [e]עַם֙
‘am
a peopleN-ms
8252 [e]שֹׁקֵ֣ט
šō-qêṭ
quietV-Qal-Prtcpl-ms
982 [e]וּבֹטֵ֔חַ
ū-ḇō-ṭê-aḥ,
and secureConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
5221 [e]וַיַּכּ֥וּ
way-yak-kū
and they struckConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אוֹתָ֖ם
’ō-w-ṯām
themDirObjM | 3mp
6310 [e]לְפִי־
lə-p̄î-
with the edgePrep-l | N-msc
2719 [e]חָ֑רֶב
ḥā-reḇ;
of the swordN-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
8313 [e]שָׂרְפ֥וּ
śā-rə-p̄ū
burnedV-Qal-Perf-3cp
784 [e]בָאֵֽשׁ׃
ḇā-’êš.
with firePrep-b, Art | N-cs

Hebrew Texts
שופטים 18:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֨מָּה לָקְח֜וּ אֵ֧ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה מִיכָ֗ה וְֽאֶת־הַכֹּהֵן֮ אֲשֶׁ֣ר הָיָה־לֹו֒ וַיָּבֹ֣אוּ עַל־לַ֗יִשׁ עַל־עַם֙ שֹׁקֵ֣ט וּבֹטֵ֔חַ וַיַּכּ֥וּ אֹותָ֖ם לְפִי־חָ֑רֶב וְאֶת־הָעִ֖יר שָׂרְפ֥וּ בָאֵֽשׁ׃

שופטים 18:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמה לקחו את אשר־עשה מיכה ואת־הכהן אשר היה־לו ויבאו על־ליש על־עם שקט ובטח ויכו אותם לפי־חרב ואת־העיר שרפו באש׃

שופטים 18:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והמה לקחו את אשר־עשה מיכה ואת־הכהן אשר היה־לו ויבאו על־ליש על־עם שקט ובטח ויכו אותם לפי־חרב ואת־העיר שרפו באש׃

שופטים 18:27 Hebrew Bible
והמה לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו ויבאו על ליש על עם שקט ובטח ויכו אותם לפי חרב ואת העיר שרפו באש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they took what Micah had made and the priest who had belonged to him, and came to Laish, to a people quiet and secure, and struck them with the edge of the sword; and they burned the city with fire.

King James Bible
And they took the things which Micah had made, and the priest which he had, and came unto Laish, unto a people that were at quiet and secure: and they smote them with the edge of the sword, and burnt the city with fire.

Holman Christian Standard Bible
After they had taken the gods Micah had made and the priest that belonged to him, they went to Laish, to a quiet and unsuspecting people. They killed them with their swords and burned down the city.
Treasury of Scripture Knowledge

Laish

Judges 18:7,10 Then the five men departed, and came to Laish, and saw the people …

they smote

Deuteronomy 33:22 And of Dan he said, Dan is a lion's whelp: he shall leap from Bashan.

Joshua 19:47 And the coast of the children of Dan went out too little for them: …

burnt

Joshua 11:11 And they smote all the souls that were therein with the edge of the …

Links
Judges 18:27Judges 18:27 NIVJudges 18:27 NLTJudges 18:27 ESVJudges 18:27 NASBJudges 18:27 KJVJudges 18:27 Bible AppsJudges 18:27 Biblia ParalelaJudges 18:27 Chinese BibleJudges 18:27 French BibleJudges 18:27 German BibleBible Hub
Judges 18:26
Top of Page
Top of Page