Judges 18:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וַיֵּלְכ֥וּ
way-yê-lə-ḵū
And wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
1835 [e]דָ֖ן
ḏān
of DanN-proper-ms
1870 [e]לְדַרְכָּ֑ם
lə-ḏar-kām;
their wayPrep-l | N-csc | 3mp
7200 [e]וַיַּ֣רְא
way-yar
and when sawConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4318 [e]מִיכָ֗ה
mî-ḵāh,
MicahN-proper-ms
3588 [e]כִּי־
kî-
thatConj
2389 [e]חֲזָקִ֥ים
ḥă-zā-qîm
strongerAdj-mp
1992 [e]הֵ֙מָּה֙
hêm-māh
they [were]Pro-3mp
4480 [e]מִמֶּ֔נּוּ
mim-men-nū,
than hePrep | 3ms
6437 [e]וַיִּ֖פֶן
way-yi-p̄en
and he turnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7725 [e]וַיָּ֥שָׁב
way-yā-šāḇ
and went backConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1004 [e]בֵּיתֽוֹ׃
bê-ṯōw.
his houseN-msc | 3ms

Hebrew Texts
שופטים 18:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֥וּ בְנֵי־דָ֖ן לְדַרְכָּ֑ם וַיַּ֣רְא מִיכָ֗ה כִּי־חֲזָקִ֥ים הֵ֙מָּה֙ מִמֶּ֔נּוּ וַיִּ֖פֶן וַיָּ֥שָׁב אֶל־בֵּיתֹֽו׃

שופטים 18:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו בני־דן לדרכם וירא מיכה כי־חזקים המה ממנו ויפן וישב אל־ביתו׃

שופטים 18:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילכו בני־דן לדרכם וירא מיכה כי־חזקים המה ממנו ויפן וישב אל־ביתו׃

שופטים 18:26 Hebrew Bible
וילכו בני דן לדרכם וירא מיכה כי חזקים המה ממנו ויפן וישב אל ביתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the sons of Dan went on their way; and when Micah saw that they were too strong for him, he turned and went back to his house.

King James Bible
And the children of Dan went their way: and when Micah saw that they were too strong for him, he turned and went back unto his house.

Holman Christian Standard Bible
The Danites went on their way, and Micah turned to go back home, because he saw that they were stronger than he was.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 18:26Judges 18:26 NIVJudges 18:26 NLTJudges 18:26 ESVJudges 18:26 NASBJudges 18:26 KJVJudges 18:26 Bible AppsJudges 18:26 Biblia ParalelaJudges 18:26 Chinese BibleJudges 18:26 French BibleJudges 18:26 German BibleBible Hub
Judges 18:25
Top of Page
Top of Page