Judges 5:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3027 [e]יָדָהּ֙
yā-ḏāh
Her handN-fsc | 3fs
3489 [e]לַיָּתֵ֣ד
lay-yā-ṯêḏ
to the tent pegPrep-l, Art | N-fs
7971 [e]תִּשְׁלַ֔חְנָה
tiš-laḥ-nāh,
she stretchedV-Qal-Imperf-3fp
3225 [e]וִֽימִינָ֖הּ
wî-mî-nāh
Her right handConj-w | N-fsc | 3fs
1989 [e]לְהַלְמ֣וּת
lə-hal-mūṯ
to the hammerPrep-l | N-fsc
6001 [e]עֲמֵלִ֑ים
‘ă-mê-lîm;
of workmenN-mp
1986 [e]וְהָלְמָ֤ה
wə-hā-lə-māh
and she poundedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
5516 [e]סִֽיסְרָא֙
sî-sə-rā
SiseraN-proper-ms
4277 [e]מָחֲקָ֣ה
mā-ḥă-qāh
she piercedV-Qal-Perf-3fs
7218 [e]רֹאשׁ֔וֹ
rō-šōw,
his headN-msc | 3ms
4272 [e]וּמָחֲצָ֥ה
ū-mā-ḥă-ṣāh
and she splitConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
2498 [e]וְחָלְפָ֖ה
wə-ḥā-lə-p̄āh
and struck throughConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
7541 [e]רַקָּתֽוֹ׃
raq-qā-ṯōw.
his templeN-fsc | 3ms

Hebrew Texts
שופטים 5:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יָדָהּ֙ לַיָּתֵ֣ד תִּשְׁלַ֔חְנָה וִֽימִינָ֖הּ לְהַלְמ֣וּת עֲמֵלִ֑ים וְהָלְמָ֤ה סִֽיסְרָא֙ מָחֲקָ֣ה רֹאשֹׁ֔ו וּמָחֲצָ֥ה וְחָלְפָ֖ה רַקָּתֹֽו׃

שופטים 5:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

שופטים 5:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

שופטים 5:26 Hebrew Bible
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"She reached out her hand for the tent peg, And her right hand for the workmen's hammer. Then she struck Sisera, she smashed his head; And she shattered and pierced his temple.

King James Bible
She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen's hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote off his head, when she had pierced and stricken through his temples.

Holman Christian Standard Bible
She reached for a tent peg, her right hand, for a workman's mallet. Then she hammered Sisera-- she crushed his head; she shattered and pierced his temple.
Treasury of Scripture Knowledge

with the. Heb. She hammered. she smote off. or rather, 'she smote his head, then she struck through and pierced his temples;' which is more consonant to the original, and to fact, as it does not appear that she smote off his head.

1 Samuel 17:49-51 And David put his hand in his bag, and took there a stone, and slang …

2 Samuel 20:22 Then the woman went to all the people in her wisdom. And they cut …

Links
Judges 5:26Judges 5:26 NIVJudges 5:26 NLTJudges 5:26 ESVJudges 5:26 NASBJudges 5:26 KJVJudges 5:26 Bible AppsJudges 5:26 Biblia ParalelaJudges 5:26 Chinese BibleJudges 5:26 French BibleJudges 5:26 German BibleBible Hub
Judges 5:25
Top of Page
Top of Page