Leviticus 14:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]וּבַיּ֣וֹם
ū-ḇay-yō-wm
And on the dayConj-w, Prep-b, Art | N-ms
8066 [e]הַשְּׁמִינִ֗י
haš-šə-mî-nî,
eighthArt | Number-oms
3947 [e]יִקַּ֤ח
yiq-qaḥ
he shall takeV-Qal-Imperf-3ms
8147 [e]שְׁנֵֽי־
šə-nê-
twoNumber-mdc
3532 [e]כְבָשִׂים֙
ḵə-ḇā-śîm
male lambsN-mp
8549 [e]תְּמִימִ֔ים
tə-mî-mîm,
without blemishAdj-mp
3535 [e]וְכַבְשָׂ֥ה
wə-ḵaḇ-śāh
and ewe lambConj-w | N-fs
259 [e]אַחַ֛ת
’a-ḥaṯ
of oneNumber-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the firstN-fsc
8141 [e]שְׁנָתָ֖הּ
šə-nā-ṯāh
yearN-fsc | 3fs
8549 [e]תְּמִימָ֑ה
tə-mî-māh;
without blemishAdj-fs
7969 [e]וּשְׁלֹשָׁ֣ה
ū-šə-lō-šāh
and threeConj-w | Number-ms
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֗ים
‘eś-rō-nîm,
tenths[of an ephah]N-mp
5560 [e]סֹ֤לֶת
sō-leṯ
of fine flourN-fs
4503 [e]מִנְחָה֙
min-ḥāh
as a grain offeringN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֣ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשֶּׁ֔מֶן
ḇaš-še-men,
with oilPrep-b, Art | N-ms
3849 [e]וְלֹ֥ג
wə-lōḡ
and logConj-w | N-msc
259 [e]אֶחָ֖ד
’e-ḥāḏ
of oneNumber-msc
8081 [e]שָֽׁמֶן׃
šā-men.
oilN-ms

Hebrew Texts
ויקרא 14:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֣ום הַשְּׁמִינִ֗י יִקַּ֤ח שְׁנֵֽי־כְבָשִׂים֙ תְּמִימִ֔ים וְכַבְשָׂ֥ה אַחַ֛ת בַּת־שְׁנָתָ֖הּ תְּמִימָ֑ה וּשְׁלֹשָׁ֣ה עֶשְׂרֹנִ֗ים סֹ֤לֶת מִנְחָה֙ בְּלוּלָ֣ה בַשֶּׁ֔מֶן וְלֹ֥ג אֶחָ֖ד שָֽׁמֶן׃

ויקרא 14:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום השמיני יקח שני־כבשים תמימים וכבשה אחת בת־שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן׃

ויקרא 14:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וביום השמיני יקח שני־כבשים תמימים וכבשה אחת בת־שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן׃

ויקרא 14:10 Hebrew Bible
וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now on the eighth day he is to take two male lambs without defect, and a yearling ewe lamb without defect, and three-tenths of an ephah of fine flour mixed with oil for a grain offering, and one log of oil;

King James Bible
And on the eighth day he shall take two he lambs without blemish, and one ewe lamb of the first year without blemish, and three tenth deals of fine flour for a meat offering, mingled with oil, and one log of oil.

Holman Christian Standard Bible
On the eighth day he must take two unblemished male lambs, an unblemished year-old ewe lamb, a grain offering of three quarts of fine flour mixed with olive oil, and one-third of a quart of olive oil.
Treasury of Scripture Knowledge

eighth day

Leviticus 14:23 And he shall bring them on the eighth day for his cleansing to the …

Leviticus 9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and …

Leviticus 15:13,14 And when he that has an issue is cleansed of his issue; then he shall …

take

Matthew 8:4 And Jesus said to him, See you tell no man; but go your way, show …

Mark 1:44 And said to him, See you say nothing to any man: but go your way, …

Luke 5:14 And he charged him to tell no man: but go, and show yourself to the …

he lambs

Leviticus 1:10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of …

John 1:29 The next day John sees Jesus coming to him, and said, Behold the …

1 Peter 1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish …

ewe lamb

Leviticus 4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female …

Numbers 6:14 And he shall offer his offering to the LORD, one he lamb of the first …

of the first year [heb] the daughter of her year
three tenth

Leviticus 23:13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour …

Exodus 29:40 And with the one lamb a tenth deal of flour mingled with the fourth …

Numbers 15:9 Then shall he bring with a bullock a meat offering of three tenth …

Numbers 28:20 And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three …

a meat offering

Leviticus 2:1 And when any will offer a meat offering to the LORD, his offering …

Numbers 15:4-15 Then shall he that offers his offering to the LORD bring a meat offering …

John 6:33,51 For the bread of God is he which comes down from heaven, and gives …

log of oil

Leviticus 14:12,15,21,24 And the priest shall take one he lamb, and offer him for a trespass …

Links
Leviticus 14:10Leviticus 14:10 NIVLeviticus 14:10 NLTLeviticus 14:10 ESVLeviticus 14:10 NASBLeviticus 14:10 KJVLeviticus 14:10 Bible AppsLeviticus 14:10 Biblia ParalelaLeviticus 14:10 Chinese BibleLeviticus 14:10 French BibleLeviticus 14:10 German BibleBible Hub
Leviticus 14:9
Top of Page
Top of Page