Leviticus 14:52
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2398 [e]וְחִטֵּ֣א
wə-ḥiṭ-ṭê
And he shall cleanseConj-w | V-Piel-ConjPerf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]הַבַּ֔יִת
hab-ba-yiṯ,
the houseArt | N-ms
1818 [e]בְּדַם֙
bə-ḏam
with the bloodPrep-b | N-msc
6833 [e]הַצִּפּ֔וֹר
haṣ-ṣip-pō-wr,
of the birdArt | N-cs
4325 [e]וּבַמַּ֖יִם
ū-ḇam-ma-yim
and the waterConj-w, Prep-b, Art | N-mp
2416 [e]הַֽחַיִּ֑ים
ha-ḥay-yîm;
runningArt | Adj-mp
6833 [e]וּבַצִּפֹּ֣ר
ū-ḇaṣ-ṣip-pōr
and the birdConj-w, Prep-b, Art | N-cs
2416 [e]הַחַיָּ֗ה
ha-ḥay-yāh,
livingArt | Adj-fs
6086 [e]וּבְעֵ֥ץ
ū-ḇə-‘êṣ
and with woodConj-w, Prep-b | N-msc
730 [e]הָאֶ֛רֶז
hā-’e-rez
the cedarArt | N-ms
231 [e]וּבָאֵזֹ֖ב
ū-ḇā-’ê-zōḇ
and the hyssopConj-w, Prep-b, Art | N-ms
8144 [e]וּבִשְׁנִ֥י
ū-ḇiš-nî
andConj-w, Prep-b | N-msc
8438 [e]הַתּוֹלָֽעַת׃
hat-tō-w-lā-‘aṯ.
the scarletArt | N-fs

Hebrew Texts
ויקרא 14:52 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחִטֵּ֣א אֶת־הַבַּ֔יִת בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֔ור וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים וּבַצִּפֹּ֣ר הַחַיָּ֗ה וּבְעֵ֥ץ הָאֶ֛רֶז וּבָאֵזֹ֖ב וּבִשְׁנִ֥י הַתֹּולָֽעַת׃

ויקרא 14:52 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחטא את־הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת׃

ויקרא 14:52 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וחטא את־הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת׃

ויקרא 14:52 Hebrew Bible
וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He shall thus cleanse the house with the blood of the bird and with the running water, along with the live bird and with the cedar wood and with the hyssop and with the scarlet string.

King James Bible
And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:

Holman Christian Standard Bible
He will purify the house with the blood of the bird, the fresh water, the live bird, the cedar wood, the hyssop, and the scarlet yarn.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 14:52Leviticus 14:52 NIVLeviticus 14:52 NLTLeviticus 14:52 ESVLeviticus 14:52 NASBLeviticus 14:52 KJVLeviticus 14:52 Bible AppsLeviticus 14:52 Biblia ParalelaLeviticus 14:52 Chinese BibleLeviticus 14:52 French BibleLeviticus 14:52 German BibleBible Hub
Leviticus 14:51
Top of Page
Top of Page