Leviticus 15:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
EveryN-msc
4904 [e]הַמִּשְׁכָּ֞ב
ham-miš-kāḇ
bedArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
on whichPro-r
7901 [e]תִּשְׁכַּ֤ב
tiš-kaḇ
she liesV-Qal-Imperf-3fs
5921 [e]עָלָיו֙
‘ā-lāw
-Prep | 3ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]יְמֵ֣י
yə-mê
the daysN-mpc
2101 [e]זוֹבָ֔הּ
zō-w-ḇāh,
of her dischargeN-msc | 3fs
4904 [e]כְּמִשְׁכַּ֥ב
kə-miš-kaḇ
as the bedPrep-k | N-msc
5079 [e]נִדָּתָ֖הּ
nid-dā-ṯāh
of her impurityN-fsc | 3fs
1961 [e]יִֽהְיֶה־
yih-yeh-
shall beV-Qal-Imperf-3ms
  לָּ֑הּ
lāh;
to herPrep | 3fs
3605 [e]וְכָֽל־
wə-ḵāl
and everyConj-w | N-msc
3627 [e]הַכְּלִי֙
hak-kə-lî
thingArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
3427 [e]תֵּשֵׁ֣ב
tê-šêḇ
she sitsV-Qal-Imperf-3fs
5921 [e]עָלָ֔יו
‘ā-lāw,
onPrep | 3ms
2931 [e]טָמֵ֣א
ṭā-mê
uncleanAdj-ms
1961 [e]יִהְיֶ֔ה
yih-yeh,
shall beV-Qal-Imperf-3ms
2932 [e]כְּטֻמְאַ֖ת
kə-ṭum-’aṯ
as the uncleannessPrep-k | N-fsc
5079 [e]נִדָּתָֽהּ׃
nid-dā-ṯāh.
of her impurityN-fsc | 3fs

Hebrew Texts
ויקרא 15:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הַמִּשְׁכָּ֞ב אֲשֶׁר־תִּשְׁכַּ֤ב עָלָיו֙ כָּל־יְמֵ֣י זֹובָ֔הּ כְּמִשְׁכַּ֥ב נִדָּתָ֖הּ יִֽהְיֶה־לָּ֑הּ וְכָֽל־הַכְּלִי֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּשֵׁ֣ב עָלָ֔יו טָמֵ֣א יִהְיֶ֔ה כְּטֻמְאַ֖ת נִדָּתָֽהּ׃

ויקרא 15:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־המשכב אשר־תשכב עליו כל־ימי זובה כמשכב נדתה יהיה־לה וכל־הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה׃

ויקרא 15:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־המשכב אשר־תשכב עליו כל־ימי זובה כמשכב נדתה יהיה־לה וכל־הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה׃

ויקרא 15:26 Hebrew Bible
כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Any bed on which she lies all the days of her discharge shall be to her like her bed at menstruation; and every thing on which she sits shall be unclean, like her uncleanness at that time.

King James Bible
Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation: and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation.

Holman Christian Standard Bible
Any bed she lies on during the days of her discharge will be like her bed during menstrual impurity; any furniture she sits on will be unclean as in her menstrual period.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 15:26Leviticus 15:26 NIVLeviticus 15:26 NLTLeviticus 15:26 ESVLeviticus 15:26 NASBLeviticus 15:26 KJVLeviticus 15:26 Bible AppsLeviticus 15:26 Biblia ParalelaLeviticus 15:26 Chinese BibleLeviticus 15:26 French BibleLeviticus 15:26 German BibleBible Hub
Leviticus 15:25
Top of Page
Top of Page