Leviticus 20:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
914 [e]וְהִבְדַּלְתֶּ֞ם
wə-hiḇ-dal-tem
Therefore You shall distinguishConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2mp
996 [e]בֵּֽין־
bên-
betweenPrep
929 [e]הַבְּהֵמָ֤ה
hab-bə-hê-māh
animalsArt | N-fs
2889 [e]הַטְּהֹרָה֙
haṭ-ṭə-hō-rāh
cleanArt | Adj-fs
2931 [e]לַטְּמֵאָ֔ה
laṭ-ṭə-mê-’āh,
and uncleanPrep-l, Art | Adj-fs
996 [e]וּבֵין־
ū-ḇên-
and betweenConj-w | Prep
5775 [e]הָע֥וֹף
hā-‘ō-wp̄
birdsArt | N-ms
2931 [e]הַטָּמֵ֖א
haṭ-ṭā-mê
uncleanArt | Adj-ms
2889 [e]לַטָּהֹ֑ר
laṭ-ṭā-hōr;
and cleanPrep-l, Art | Adj-ms
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
8262 [e]תְשַׁקְּצ֨וּ
ṯə-šaq-qə-ṣū
you shall make abominableV-Piel-Imperf-2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֜ם
nap̄-šō-ṯê-ḵem
yourselvesN-fpc | 2mp
929 [e]בַּבְּהֵמָ֣ה
bab-bə-hê-māh
by beastPrep-b, Art | N-fs
5775 [e]וּבָע֗וֹף
ū-ḇā-‘ō-wp̄,
or by birdConj-w, Prep-b, Art | N-ms
3605 [e]וּבְכֹל֙
ū-ḇə-ḵōl
or by any kind of living thingConj-w, Prep-b | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
7430 [e]תִּרְמֹ֣שׂ
tir-mōś
creeps onV-Qal-Imperf-3fs
127 [e]הָֽאֲדָמָ֔ה
hā-’ă-ḏā-māh,
the groundArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
914 [e]הִבְדַּ֥לְתִּי
hiḇ-dal-tî
I have separatedV-Hifil-Perf-1cs
  לָכֶ֖ם
lā-ḵem
from youPrep | 2mp
2930 [e]לְטַמֵּֽא׃
lə-ṭam-mê.
as uncleanPrep-l | V-Piel-Inf

Hebrew Texts
ויקרא 20:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִבְדַּלְתֶּ֞ם בֵּֽין־הַבְּהֵמָ֤ה הַטְּהֹרָה֙ לַטְּמֵאָ֔ה וּבֵין־הָעֹ֥וף הַטָּמֵ֖א לַטָּהֹ֑ר וְלֹֽא־תְשַׁקְּצ֨וּ אֶת־נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֜ם בַּבְּהֵמָ֣ה וּבָעֹ֗וף וּבְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּרְמֹ֣שׂ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־הִבְדַּ֥לְתִּי לָכֶ֖ם לְטַמֵּֽא׃

ויקרא 20:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבדלתם בין־הבהמה הטהרה לטמאה ובין־העוף הטמא לטהר ולא־תשקצו את־נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר־הבדלתי לכם לטמא׃

ויקרא 20:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והבדלתם בין־הבהמה הטהרה לטמאה ובין־העוף הטמא לטהר ולא־תשקצו את־נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר־הבדלתי לכם לטמא׃

ויקרא 20:25 Hebrew Bible
והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'You are therefore to make a distinction between the clean animal and the unclean, and between the unclean bird and the clean; and you shall not make yourselves detestable by animal or by bird or by anything that creeps on the ground, which I have separated for you as unclean.

King James Bible
Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean: and ye shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean.

Holman Christian Standard Bible
Therefore you must distinguish the clean animal from the unclean one, and the unclean bird from the clean one. Do not become contaminated by any land animal, bird, or whatever crawls on the ground; I have set these apart as unclean for you.
Treasury of Scripture Knowledge

put difference

Leviticus 11:1-47 And the LORD spoke to Moses and to Aaron, saying to them…

Deuteronomy 14:3-21 You shall not eat any abominable thing…

Acts 10:11-15,28 And saw heaven opened, and a certain vessel descending on him, as …

Ephesians 5:7-11 Be not you therefore partakers with them…

abominable

Leviticus 11:43 You shall not make yourselves abominable with any creeping thing …

creepeth. or, moveth

Links
Leviticus 20:25Leviticus 20:25 NIVLeviticus 20:25 NLTLeviticus 20:25 ESVLeviticus 20:25 NASBLeviticus 20:25 KJVLeviticus 20:25 Bible AppsLeviticus 20:25 Biblia ParalelaLeviticus 20:25 Chinese BibleLeviticus 20:25 French BibleLeviticus 20:25 German BibleBible Hub
Leviticus 20:24
Top of Page
Top of Page