Leviticus 4:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2881 [e]וְטָבַ֧ל
wə-ṭā-ḇal
And shall dipConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֛ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
676 [e]אֶצְבָּע֖וֹ
’eṣ-bā-‘ōw
his fingerN-fsc | 3ms
4480 [e]מִן־
min-
inPrep
1818 [e]הַדָּ֑ם
had-dām;
the bloodArt | N-ms
5137 [e]וְהִזָּ֞ה
wə-hiz-zāh
and sprinkle [it]Conj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
7651 [e]שֶׁ֤בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
6471 [e]פְּעָמִים֙
pə-‘ā-mîm
timesN-fp
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
853 [e]אֵ֖ת
’êṯ
-DirObjM
6440 [e]פְּנֵ֥י
pə-nê
in frontN-cpc
6532 [e]הַפָּרֹֽכֶת׃
hap-pā-rō-ḵeṯ.
of the veilArt | N-fs

Hebrew Texts
ויקרא 4:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְטָבַ֧ל הַכֹּהֵ֛ן אֶצְבָּעֹ֖ו מִן־הַדָּ֑ם וְהִזָּ֞ה שֶׁ֤בַע פְּעָמִים֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה אֵ֖ת פְּנֵ֥י הַפָּרֹֽכֶת׃

ויקרא 4:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וטבל הכהן אצבעו מן־הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת׃

ויקרא 4:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וטבל הכהן אצבעו מן־הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת׃

ויקרא 4:17 Hebrew Bible
וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle it seven times before the LORD, in front of the veil.

King James Bible
And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the vail.

Holman Christian Standard Bible
The priest is to dip his finger in the blood and sprinkle it seven times before the LORD in front of the veil.
Treasury of Scripture Knowledge

Leviticus 4:6,7 And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of …

Links
Leviticus 4:17Leviticus 4:17 NIVLeviticus 4:17 NLTLeviticus 4:17 ESVLeviticus 4:17 NASBLeviticus 4:17 KJVLeviticus 4:17 Bible AppsLeviticus 4:17 Biblia ParalelaLeviticus 4:17 Chinese BibleLeviticus 4:17 French BibleLeviticus 4:17 German BibleBible Hub
Leviticus 4:16
Top of Page
Top of Page