Leviticus 7:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
834 [e]אֲשֶׁר֩
’ă-šer
ThisPro-r
6680 [e]צִוָּ֨ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
5414 [e]לָתֵ֣ת
lā-ṯêṯ
to be givenPrep-l | V-Qal-Inf
  לָהֶ֗ם
lā-hem,
to themPrep | 3mp
3117 [e]בְּיוֹם֙
bə-yō-wm
on the dayPrep-b | N-msc
4886 [e]מָשְׁח֣וֹ
mā-šə-ḥōw
that He anointedV-Qal-Inf | 3ms
853 [e]אֹתָ֔ם
’ō-ṯām,
themDirObjM | 3mp
853 [e]מֵאֵ֖ת
mê-’êṯ
byPrep-m | DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
2708 [e]חֻקַּ֥ת
ḥuq-qaṯ
[by] a statuteN-fsc
5769 [e]עוֹלָ֖ם
‘ō-w-lām
foreverN-ms
1755 [e]לְדֹרֹתָֽם׃
lə-ḏō-rō-ṯām.
throughout their generationsPrep-l | N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
ויקרא 7:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁר֩ צִוָּ֨ה יְהוָ֜ה לָתֵ֣ת לָהֶ֗ם בְּיֹום֙ מָשְׁחֹ֣ו אֹתָ֔ם מֵאֵ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל חֻקַּ֥ת עֹולָ֖ם לְדֹרֹתָֽם׃

ויקרא 7:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם׃

ויקרא 7:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם׃

ויקרא 7:36 Hebrew Bible
אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These the LORD had commanded to be given them from the sons of Israel in the day that He anointed them. It is their due forever throughout their generations.'"

King James Bible
Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.

Holman Christian Standard Bible
The LORD commanded this to be given to them by the Israelites on the day He anointed them. It is a permanent portion throughout their generations.
Treasury of Scripture Knowledge

in the day

Leviticus 8:12,30 And he poured of the anointing oil on Aaron's head, and anointed …

Exodus 40:13,15 And you shall put on Aaron the holy garments, and anoint him, and …

Links
Leviticus 7:36Leviticus 7:36 NIVLeviticus 7:36 NLTLeviticus 7:36 ESVLeviticus 7:36 NASBLeviticus 7:36 KJVLeviticus 7:36 Bible AppsLeviticus 7:36 Biblia ParalelaLeviticus 7:36 Chinese BibleLeviticus 7:36 French BibleLeviticus 7:36 German BibleBible Hub
Leviticus 7:35
Top of Page
Top of Page