Matthew 14:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
he saidV-AIA-3S
3588 [e]τοῖς
tois
toArt-DMP
3816 [e]παισὶν
paisin
[the] servantsN-DMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3778 [e]Οὗτός
Houtos
ThisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
JohnN-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
910 [e]Βαπτιστής·
Baptistēs
Baptist;N-NMS
846 [e]αὐτὸς
autos
hePPro-NM3S
1453 [e]ἠγέρθη
ēgerthē
is risenV-AIP-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3498 [e]νεκρῶν,
nekrōn
dead,Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
1411 [e]δυνάμεις
dynameis
miraculous powersN-NFP
1754 [e]ἐνεργοῦσιν
energousin
are workingV-PIA-3P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ.
autō
him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης ὁ Βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης / Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ

Matthew 14:2 Hebrew Bible
ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו׃

Matthew 14:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ ܗܢܘ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܗܘ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܡܤܬܥܪܝܢ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and said to his servants, "This is John the Baptist; he has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him."

King James Bible
And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

Holman Christian Standard Bible
This is John the Baptist!" he told his servants. "He has been raised from the dead, and that's why supernatural powers are at work in him."
Treasury of Scripture Knowledge

This.

Matthew 11:11 Truly I say to you, Among them that are born of women there has not …

Matthew 16:14 And they said, Some say that you are John the Baptist: some, Elias; …

Mark 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, …

John 10:41 And many resorted to him, and said, John did no miracle: but all …

do shew forth themselves in him. or, are wrought by him.

Links
Matthew 14:2Matthew 14:2 NIVMatthew 14:2 NLTMatthew 14:2 ESVMatthew 14:2 NASBMatthew 14:2 KJVMatthew 14:2 Bible AppsMatthew 14:2 Biblia ParalelaMatthew 14:2 Chinese BibleMatthew 14:2 French BibleMatthew 14:2 German BibleBible Hub
Matthew 14:1
Top of Page
Top of Page