Matthew 23:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3366 [e]μηδὲ
mēde
NeitherConj
2564 [e]κληθῆτε
klēthēte
be calledV-ASP-2P
2519 [e]καθηγηταί,
kathēgētai
instructors,N-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
sinceConj
2519 [e]καθηγητὴς
kathēgētēs
[the] instructorN-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
1520 [e]εἷς
heis
One,Adj-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5547 [e]Χριστός.
Christos
Christ.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Nestle 1904
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ Χριστός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ χριστός·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ χριστός·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ χριστός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς, ὁ Χριστός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ Χριστός.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς, ὁ Χριστὸς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς ὁ Χριστός

Matthew 23:10 Hebrew Bible
גם אל תקראו מנהיגים כי אחד הוא מנהיגכם המשיח׃

Matthew 23:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܐ ܬܬܩܪܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ ܡܕܒܪܢܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Do not be called leaders; for One is your Leader, that is, Christ.

King James Bible
Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

Holman Christian Standard Bible
And do not be called masters either, because you have one Master, the Messiah.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Matthew 23:10Matthew 23:10 NIVMatthew 23:10 NLTMatthew 23:10 ESVMatthew 23:10 NASBMatthew 23:10 KJVMatthew 23:10 Bible AppsMatthew 23:10 Biblia ParalelaMatthew 23:10 Chinese BibleMatthew 23:10 French BibleMatthew 23:10 German BibleBible Hub
Matthew 23:9
Top of Page
Top of Page