Matthew 27:47
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5100 [e]Τινὲς
tines
SomeIPro-NMP
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3588 [e]τῶν
tōn
of those whoArt-GMP
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
2476 [e]ἑστηκότων
hestēkotōn
were standing,V-RPA-GMP
191 [e]ἀκούσαντες
akousantes
having heard,V-APA-NMP
3004 [e]ἔλεγον
elegon
began sayingV-IIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
2243 [e]Ἠλίαν
Ēlian
ElijahN-AMS
5455 [e]φωνεῖ
phōnei
callsV-PIA-3S
3778 [e]οὗτος.
houtos
this [man].DPro-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Nestle 1904
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἡλείαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν / Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Greek Orthodox Church
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἡλείαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:47 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος

Matthew 27:47 Hebrew Bible
ויאמרו מקצת העמדים שם כשמעם את זאת לאמר אל אליהו הוא קורא׃

Matthew 27:47 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܢܐ ܠܐܠܝܐ ܩܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And some of those who were standing there, when they heard it, began saying, "This man is calling for Elijah."

King James Bible
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.

Holman Christian Standard Bible
When some of those standing there heard this, they said, "He's calling for Elijah!"
Treasury of Scripture Knowledge

This.

Matthew 11:14 And if you will receive it, this is Elias, which was for to come.

Malachi 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the …

Mark 15:35,36 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, …

Links
Matthew 27:47Matthew 27:47 NIVMatthew 27:47 NLTMatthew 27:47 ESVMatthew 27:47 NASBMatthew 27:47 KJVMatthew 27:47 Bible AppsMatthew 27:47 Biblia ParalelaMatthew 27:47 Chinese BibleMatthew 27:47 French BibleMatthew 27:47 German BibleBible Hub
Matthew 27:46
Top of Page
Top of Page