Micah 2:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
622 [e]אָסֹ֨ף
’ā-sōp̄
SurelyV-Qal-InfAbs
622 [e]אֶאֱסֹ֜ף
’e-’ĕ-sōp̄
I will assembleV-Qal-Imperf-1cs
3290 [e]יַעֲקֹ֣ב
ya-‘ă-qōḇ
JacobN-proper-ms
3605 [e]כֻּלָּ֗ךְ
kul-lāḵ,
all of youN-msc | 2ms
6908 [e]קַבֵּ֤ץ
qab-bêṣ
surelyV-Piel-InfAbs
6908 [e]אֲקַבֵּץ֙
’ă-qab-bêṣ
I will gatherV-Piel-Imperf-1cs
7611 [e]שְׁאֵרִ֣ית
šə-’ê-rîṯ
the remnantN-fsc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3162 [e]יַ֥חַד
ya-ḥaḏ
togetherAdv
7760 [e]אֲשִׂימֶ֖נּוּ
’ă-śî-men-nū
I will put themV-Qal-Imperf-1cs | 3mse
6629 [e]כְּצֹ֣אן
kə-ṣōn
like sheepPrep-k | N-cs
1223 [e]בָּצְרָ֑ה
bāṣ-rāh
of the foldN-fs
5739 [e]כְּעֵ֙דֶר֙
kə-‘ê-ḏer
Like a flockPrep-k | N-ms
8432 [e]בְּת֣וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
in the midstPrep-b | N-msc
1699 [e]הַדָּֽבְר֔וֹ
had-dā-ḇə-rōw,
of their pastureArt | N-msc | 3ms
1949 [e]תְּהִימֶ֖נָה
tə-hî-me-nāh
they shall make a loud noiseV-Hifil-Imperf-3fp
120 [e]מֵאָדָֽם׃
mê-’ā-ḏām.
because of [so many] peoplePrep-m | N-ms

Hebrew Texts
מיכה 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָסֹ֨ף אֶאֱסֹ֜ף יַעֲקֹ֣ב כֻּלָּ֗ךְ קַבֵּ֤ץ אֲקַבֵּץ֙ שְׁאֵרִ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל יַ֥חַד אֲשִׂימֶ֖נּוּ כְּצֹ֣אן בָּצְרָ֑ה כְּעֵ֙דֶר֙ בְּתֹ֣וךְ הַדָּֽבְרֹ֔ו תְּהִימֶ֖נָה מֵאָדָֽם׃

מיכה 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

מיכה 2:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

מיכה 2:12 Hebrew Bible
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I will surely assemble all of you, Jacob, I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like sheep in the fold; Like a flock in the midst of its pasture They will be noisy with men.

King James Bible
I will surely assemble, O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason of the multitude of men.

Holman Christian Standard Bible
I will indeed gather all of you, Jacob; I will collect the remnant of Israel. I will bring them together like sheep in a pen, like a flock in the middle of its fold. It will be noisy with people.
Treasury of Scripture Knowledge

surely assemble.

Micah 4:6,7 In that day, said the LORD, will I assemble her that halts, and I …

Isaiah 11:11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his …

Isaiah 27:12 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off …

Jeremiah 3:18 In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel…

Jeremiah 31:8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them …

Ezekiel 37:21 And say to them, Thus said the Lord GOD; Behold, I will take the …

Hosea 1:11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered …

I will put.

Micah 7:14 Feed your people with your rod, the flock of your heritage, which …

Jeremiah 23:3 And I will gather the remnant of my flock out of all countries where …

Jeremiah 31:10 Hear the word of the LORD, O you nations, and declare it in the isles …

Ezekiel 34:11,22,31 For thus said the Lord GOD; Behold, I, even I, will both search my …

Bozrah.

Genesis 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

Isaiah 34:6 The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, …

Amos 1:12 But I will send a fire on Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.

they.

Jeremiah 31:7-9 For thus said the LORD; Sing with gladness for Jacob, and shout among …

Ezekiel 36:37 Thus said the Lord GOD; I will yet for this be inquired of by the …

Zechariah 8:22,23 Yes, many people and strong nations shall come to seek the LORD of …

Zechariah 9:14,15 And the LORD shall be seen over them, and his arrow shall go forth …

Zechariah 10:6-8 And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house …

Links
Micah 2:12Micah 2:12 NIVMicah 2:12 NLTMicah 2:12 ESVMicah 2:12 NASBMicah 2:12 KJVMicah 2:12 Bible AppsMicah 2:12 Biblia ParalelaMicah 2:12 Chinese BibleMicah 2:12 French BibleMicah 2:12 German BibleBible Hub
Micah 2:11
Top of Page
Top of Page