Nehemiah 11:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3442 [e]וּבְיֵשׁ֥וּעַ
ū-ḇə-yê-šū-a‘
And in JeshuaConj-w, Prep-b | N-proper-fs
4137 [e]וּבְמוֹלָדָ֖ה
ū-ḇə-mō-w-lā-ḏāh
and MoladahConj-w, Prep-b | N-proper-fs
  וּבְבֵ֥ית
ū-ḇə-ḇêṯ
and 
1046 [e]פָּֽלֶט׃
pā-leṭ.
Beth PeletConj-w, Prep | N-proper-fs

Hebrew Texts
נחמיה 11:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְיֵשׁ֥וּעַ וּבְמֹולָדָ֖ה וּבְבֵ֥ית פָּֽלֶט׃

נחמיה 11:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃

נחמיה 11:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃

נחמיה 11:26 Hebrew Bible
ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and in Jeshua, in Moladah and Beth-pelet,

King James Bible
And at Jeshua, and at Moladah, and at Bethphelet,

Holman Christian Standard Bible
in Jeshua, Moladah, Beth-pelet,
Treasury of Scripture Knowledge

Moladah.

Joshua 15:26 Amam, and Shema, and Moladah,

Joshua 19:2 And they had in their inheritance Beersheba, and Sheba, and Moladah,

Beth-phelet.

Joshua 15:27 And Hazargaddah, and Heshmon, and Bethpalet,

Beth-palet.

Links
Nehemiah 11:26Nehemiah 11:26 NIVNehemiah 11:26 NLTNehemiah 11:26 ESVNehemiah 11:26 NASBNehemiah 11:26 KJVNehemiah 11:26 Bible AppsNehemiah 11:26 Biblia ParalelaNehemiah 11:26 Chinese BibleNehemiah 11:26 French BibleNehemiah 11:26 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:25
Top of Page
Top of Page