Nehemiah 11:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
And as forConj-w | Prep
2691 [e]הַחֲצֵרִ֖ים
ha-ḥă-ṣê-rîm
the villagesArt | N-cp
7704 [e]בִּשְׂדֹתָ֑ם
biś-ḏō-ṯām;
with their fieldsPrep-b | N-mpc | 3mp
1121 [e]מִבְּנֵ֣י
mib-bə-nê
[some] of the sonsPrep-m | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
3427 [e]יָֽשְׁב֞וּ
yā-šə-ḇū
dweltV-Qal-Perf-3cp
  בְּקִרְיַ֤ת
bə-qir-yaṯ
inPrep
7153 [e]הָֽאַרְבַּע֙
hā-’ar-ba‘
Kirjath ArbaPrep | N-proper-fs
1323 [e]וּבְנֹתֶ֔יהָ
ū-ḇə-nō-ṯe-hā,
and its villagesConj-w | N-fpc | 3fs
1769 [e]וּבְדִיבֹן֙
ū-ḇə-ḏî-ḇōn
and DibonConj-w, Prep-b | N-proper-fs
1323 [e]וּבְנֹתֶ֔יהָ
ū-ḇə-nō-ṯe-hā,
and its villagesConj-w | N-fpc | 3fs
3343 [e]וּבִֽיקַּבְצְאֵ֖ל
ū-ḇîq-qaḇ-ṣə-’êl
and JekabzeelConj-w, Prep-b | N-proper-fs
2691 [e]וַחֲצֵרֶֽיהָ׃
wa-ḥă-ṣê-re-hā.
and its villagesConj-w | N-cpc | 3fs

Hebrew Texts
נחמיה 11:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־הַחֲצֵרִ֖ים בִּשְׂדֹתָ֑ם מִבְּנֵ֣י יְהוּדָ֗ה יָֽשְׁב֞וּ בְּקִרְיַ֤ת הָֽאַרְבַּע֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וּבְדִיבֹן֙ וּבְנֹתֶ֔יהָ וּבִֽיקַּבְצְאֵ֖ל וַחֲצֵרֶֽיהָ׃

נחמיה 11:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃

נחמיה 11:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואל־החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃

נחמיה 11:25 Hebrew Bible
ואל החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now as for the villages with their fields, some of the sons of Judah lived in Kiriath-arba and its towns, in Dibon and its towns, and in Jekabzeel and its villages,

King James Bible
And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjatharba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof,

Holman Christian Standard Bible
As for the farming settlements with their fields: Some of Judah's descendants lived in Kiriath-arba and its villages, Dibon and its villages, and Jekabzeel and its villages;
Treasury of Scripture Knowledge

Kirjath-arba.

Joshua 14:15 And the name of Hebron before was Kirjatharba; which Arba was a great …

Dibon.

Joshua 15:22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,

Dimonah. Jekabzeel.

Joshua 15:21 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward …

Kabzeel.

Links
Nehemiah 11:25Nehemiah 11:25 NIVNehemiah 11:25 NLTNehemiah 11:25 ESVNehemiah 11:25 NASBNehemiah 11:25 KJVNehemiah 11:25 Bible AppsNehemiah 11:25 Biblia ParalelaNehemiah 11:25 Chinese BibleNehemiah 11:25 French BibleNehemiah 11:25 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:24
Top of Page
Top of Page