Nehemiah 11:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4641 [e]וּמַעֲשֵׂיָ֣ה
ū-ma-‘ă-śê-yāh
and MaaseiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
1263 [e]בָּר֣וּךְ
bā-rūḵ
of BaruchN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
  כָּל־
kāl-
ofPrep
3626 [e]חֹ֠זֶה
ḥō-zeh
Col-hozehN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
2382 [e]חֲזָיָ֨ה
ḥă-zā-yāh
of HazaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
the sonN-msc
5718 [e]עֲדָיָ֧ה
‘ă-ḏā-yāh
of AdaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
the sonN-msc
3114 [e]יוֹיָרִ֛יב
yō-w-yā-rîḇ
of JoiaribN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
2148 [e]זְכַרְיָ֖ה
zə-ḵar-yāh
of ZechariahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the son ofN-msc
8023 [e]הַשִּׁלֹנִֽי׃
haš-ši-lō-nî
ShiloniArt | N-proper-msHebrew Texts
נחמיה 11:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַעֲשֵׂיָ֣ה בֶן־בָּר֣וּךְ בֶּן־כָּל־חֹ֠זֶה בֶּן־חֲזָיָ֨ה בֶן־עֲדָיָ֧ה בֶן־יֹויָרִ֛יב בֶּן־זְכַרְיָ֖ה בֶּן־הַשִּׁלֹנִֽי ׃

נחמיה 11:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעשיה בן־ברוך בן־כל־חזה בן־חזיה בן־עדיה בן־יויריב בן־זכריה בן־השלני ׃

נחמיה 11:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומעשיה בן־ברוך בן־כל־חזה בן־חזיה בן־עדיה בן־יויריב בן־זכריה בן־השלני ׃

נחמיה 11:5 Hebrew Bible
ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Maaseiah the son of Baruch, the son of Col-hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of the Shilonite.

King James Bible
And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.

Holman Christian Standard Bible
and Maaseiah son of Baruch, son of Col-hozeh, son of Hazaiah, son of Adaiah, son of Joiarib, son of Zechariah, a descendant of the Shilonite.
Treasury of Scripture Knowledge

Col-hozeh.

Nehemiah 3:15 But the gate of the fountain repaired Shallun the son of Colhozeh, …

Shiloni. Some suppose Shiloni to be the name of a man; others derive it from Shiloh, the city so called; and others derive it from Shelah, son of Judah.

Genesis 38:5 And she yet again conceived, and bore a son; and called his name …

Shelah.

Numbers 26:20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family …

Shelanites.

1 Chronicles 4:21 The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, …

1 Chronicles 9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.

Links
Nehemiah 11:5Nehemiah 11:5 NIVNehemiah 11:5 NLTNehemiah 11:5 ESVNehemiah 11:5 NASBNehemiah 11:5 KJVNehemiah 11:5 Bible AppsNehemiah 11:5 Biblia ParalelaNehemiah 11:5 Chinese BibleNehemiah 11:5 French BibleNehemiah 11:5 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:4
Top of Page
Top of Page