Nehemiah 2:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5461 [e]וְהַסְּגָנִ֗ים
wə-has-sə-ḡā-nîm,
And the officialsConj-w, Art | N-mp
3808 [e]לֹ֤א
notAdv-NegPrt
3045 [e]יָדְעוּ֙
yā-ḏə-‘ū
did knowV-Qal-Perf-3cp
575 [e]אָ֣נָה
’ā-nāh
whereInterrog
1980 [e]הָלַ֔כְתִּי
hā-laḵ-tî,
I had goneV-Qal-Perf-1cs
4100 [e]וּמָ֖ה
ū-māh
or whatConj-w | Interrog
589 [e]אֲנִ֣י
’ă-nî
IPro-1cs
6213 [e]עֹשֶׂ֑ה
‘ō-śeh;
had doneV-Qal-Prtcpl-ms
3064 [e]וְלַיְּהוּדִ֨ים
wə-lay-yə-hū-ḏîm
and the JewsConj-w, Prep-l, Art | N-proper-mp
3548 [e]וְלַכֹּהֲנִ֜ים
wə-lak-kō-hă-nîm
and the priestsConj-w, Prep-l, Art | N-mp
2715 [e]וְלַחֹרִ֣ים
wə-la-ḥō-rîm
and the noblesConj-w, Prep-l, Art | N-mp
5461 [e]וְלַסְּגָנִ֗ים
wə-las-sə-ḡā-nîm,
and the officialsConj-w, Prep-l, Art | N-mp
3499 [e]וּלְיֶ֙תֶר֙
ū-lə-ye-ṯer
or the othersConj-w, Prep-l | N-msc
6213 [e]עֹשֵׂ֣ה
‘ō-śêh
who didV-Qal-Prtcpl-msc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֔ה
ham-mə-lā-ḵāh,
the workArt | N-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
Even toPrep
3651 [e]כֵּ֖ן
kên
yetAdv
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
5046 [e]הִגַּֽדְתִּי׃
hig-gaḏ-tî.
I had toldV-Hifil-Perf-1cs

Hebrew Texts
נחמיה 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַסְּגָנִ֗ים לֹ֤א יָדְעוּ֙ אָ֣נָה הָלַ֔כְתִּי וּמָ֖ה אֲנִ֣י עֹשֶׂ֑ה וְלַיְּהוּדִ֨ים וְלַכֹּהֲנִ֜ים וְלַחֹרִ֣ים וְלַסְּגָנִ֗ים וּלְיֶ֙תֶר֙ עֹשֵׂ֣ה הַמְּלָאכָ֔ה עַד־כֵּ֖ן לֹ֥א הִגַּֽדְתִּי׃

נחמיה 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד־כן לא הגדתי׃

נחמיה 2:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד־כן לא הגדתי׃

נחמיה 2:16 Hebrew Bible
והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד כן לא הגדתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The officials did not know where I had gone or what I had done; nor had I as yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials or the rest who did the work.

King James Bible
And the rulers knew not whither I went, or what I did; neither had I as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work.

Holman Christian Standard Bible
The officials did not know where I had gone or what I was doing, for I had not yet told the Jews, priests, nobles, officials, or the rest of those who would be doing the work.
Treasury of Scripture Knowledge

the rulers

Nehemiah 2:12 And I arose in the night, I and some few men with me; neither told …

Links
Nehemiah 2:16Nehemiah 2:16 NIVNehemiah 2:16 NLTNehemiah 2:16 ESVNehemiah 2:16 NASBNehemiah 2:16 KJVNehemiah 2:16 Bible AppsNehemiah 2:16 Biblia ParalelaNehemiah 2:16 Chinese BibleNehemiah 2:16 French BibleNehemiah 2:16 German BibleBible Hub
Nehemiah 2:15
Top of Page
Top of Page