Nehemiah 7:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
376 [e]אַנְשֵׁ֣י
’an-šê
The menN-mpc
6068 [e]עֲנָת֔וֹת
‘ă-nā-ṯō-wṯ,
of AnathothN-proper
3967 [e]מֵאָ֖ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8083 [e]וּשְׁמֹנָֽה׃
ū-šə-mō-nāh.
and eightConj-w | Number-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
נחמיה 7:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַנְשֵׁ֣י עֲנָתֹ֔ות מֵאָ֖ה עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃ ס

נחמיה 7:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה׃ ס

נחמיה 7:27 Hebrew Bible
אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the men of Anathoth, 128;

King James Bible
The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

Holman Christian Standard Bible
Anathoth's men128
Treasury of Scripture Knowledge

Anathoth

Ezra 2:23 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

Isaiah 10:30 Lift up your voice, O daughter of Gallim: cause it to be heard to …

Jeremiah 1:1 The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests that were …

Jeremiah 11:21 Therefore thus said the LORD of the men of Anathoth, that seek your …

Links
Nehemiah 7:27Nehemiah 7:27 NIVNehemiah 7:27 NLTNehemiah 7:27 ESVNehemiah 7:27 NASBNehemiah 7:27 KJVNehemiah 7:27 Bible AppsNehemiah 7:27 Biblia ParalelaNehemiah 7:27 Chinese BibleNehemiah 7:27 French BibleNehemiah 7:27 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:26
Top of Page
Top of Page