Numbers 14:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4100 [e]וְלָמָ֣ה
wə-lā-māh
And whyConj-w | Interrog
3068 [e]יְ֠הוָה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
935 [e]מֵבִ֨יא
mê-ḇî
has broughtV-Hifil-Prtcpl-ms
853 [e]אֹתָ֜נוּ
’ō-ṯā-nū
usDirObjM | 1cp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
776 [e]הָאָ֤רֶץ
hā-’ā-reṣ
landArt | N-fs
2063 [e]הַזֹּאת֙
haz-zōṯ
thisArt | Pro-fs
5307 [e]לִנְפֹּ֣ל
lin-pōl
to fallPrep-l | V-Qal-Inf
2719 [e]בַּחֶ֔רֶב
ba-ḥe-reḇ,
by the swordPrep-b, Art | N-fs
802 [e]נָשֵׁ֥ינוּ
nā-šê-nū
our wivesN-fpc | 1cp
2945 [e]וְטַפֵּ֖נוּ
wə-ṭap-pê-nū
and childrenConj-w | N-msc | 1cp
1961 [e]יִהְי֣וּ
yih-yū
that should becomeV-Qal-Imperf-3mp
957 [e]לָבַ֑ז
lā-ḇaz;
victimsPrep-l | N-ms
3808 [e]הֲל֧וֹא
hă-lō-w
would notAdv-NegPrt
2896 [e]ט֦וֹב
ṭō-wḇ
it be betterAdj-ms
  לָ֖נוּ
lā-nū
for usPrep | 1cp
7725 [e]שׁ֥וּב
šūḇ
to returnV-Qal-Inf
4714 [e]מִצְרָֽיְמָה׃
miṣ-rā-yə-māh.
to EgyptN-proper-fs | 3fs

Hebrew Texts
במדבר 14:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָמָ֣ה יְ֠הוָה מֵבִ֨יא אֹתָ֜נוּ אֶל־הָאָ֤רֶץ הַזֹּאת֙ לִנְפֹּ֣ל בַּחֶ֔רֶב נָשֵׁ֥ינוּ וְטַפֵּ֖נוּ יִהְי֣וּ לָבַ֑ז הֲלֹ֧וא טֹ֦וב לָ֖נוּ שׁ֥וּב מִצְרָֽיְמָה׃

במדבר 14:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמה יהוה מביא אתנו אל־הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃

במדבר 14:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמה יהוה מביא אתנו אל־הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃

במדבר 14:3 Hebrew Bible
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Why is the LORD bringing us into this land, to fall by the sword? Our wives and our little ones will become plunder; would it not be better for us to return to Egypt?"

King James Bible
And wherefore hath the LORD brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? were it not better for us to return into Egypt?

Holman Christian Standard Bible
Why is the LORD bringing us into this land to die by the sword? Our wives and little children will become plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt?"
Treasury of Scripture Knowledge

the Lord

Psalm 78:40 How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!

Jeremiah 9:3 And they bend their tongues like their bow for lies: but they are …

our wives

Numbers 14:31,32 But your little ones, which you said should be a prey, them will …

Links
Numbers 14:3Numbers 14:3 NIVNumbers 14:3 NLTNumbers 14:3 ESVNumbers 14:3 NASBNumbers 14:3 KJVNumbers 14:3 Bible AppsNumbers 14:3 Biblia ParalelaNumbers 14:3 Chinese BibleNumbers 14:3 French BibleNumbers 14:3 German BibleBible Hub
Numbers 14:2
Top of Page
Top of Page