Numbers 16:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וּקְח֣וּ ׀
ū-qə-ḥū
and let takeConj-w | V-Qal-Imp-mp
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
eachN-ms
4289 [e]מַחְתָּת֗וֹ
maḥ-tā-ṯōw,
his censerN-fsc | 3ms
5414 [e]וּנְתַתֶּ֤ם
ū-nə-ṯat-tem
and putConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
5921 [e]עֲלֵיהֶם֙
‘ă-lê-hem
in itPrep | 3mp
7004 [e]קְטֹ֔רֶת
qə-ṭō-reṯ,
incenseN-fs
7126 [e]וְהִקְרַבְתֶּ֞ם
wə-hiq-raḇ-tem
and bringConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2mp
6440 [e]לִפְנֵ֤י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
each of youN-ms
4289 [e]מַחְתָּת֔וֹ
maḥ-tā-ṯōw,
his censerN-fsc | 3ms
2572 [e]חֲמִשִּׁ֥ים
ḥă-miš-šîm
fiftyNumber-cp
3967 [e]וּמָאתַ֖יִם
ū-mā-ṯa-yim
and two hundredConj-w | Number-fd
4289 [e]מַחְתֹּ֑ת
maḥ-tōṯ;
censersN-fp
859 [e]וְאַתָּ֥ה
wə-’at-tāh
and both youConj-w | Pro-2ms
175 [e]וְאַהֲרֹ֖ן
wə-’a-hă-rōn
and AaronConj-w | N-proper-ms
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
eachN-ms
4289 [e]מַחְתָּתֽוֹ׃
maḥ-tā-ṯōw.
[with] his censerN-fsc | 3ms

Hebrew Texts
במדבר 16:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּקְח֣וּ ׀ אִ֣ישׁ מַחְתָּתֹ֗ו וּנְתַתֶּ֤ם עֲלֵיהֶם֙ קְטֹ֔רֶת וְהִקְרַבְתֶּ֞ם לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ אִ֣ישׁ מַחְתָּתֹ֔ו חֲמִשִּׁ֥ים וּמָאתַ֖יִם מַחְתֹּ֑ת וְאַתָּ֥ה וְאַהֲרֹ֖ן אִ֥ישׁ מַחְתָּתֹֽו׃

במדבר 16:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקחו ׀ איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו׃

במדבר 16:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וקחו ׀ איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו׃

במדבר 16:17 Hebrew Bible
וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Each of you take his firepan and put incense on it, and each of you bring his censer before the LORD, two hundred and fifty firepans; also you and Aaron shall each bring his firepan."

King James Bible
And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the LORD every man his censer, two hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer.

Holman Christian Standard Bible
Each of you is to take his firepan, place incense on it, and present his firepan before the LORD--250 firepans. You and Aaron are each to present your firepan also."
Treasury of Scripture Knowledge

1 Samuel 12:7 Now therefore stand still, that I may reason with you before the …

Links
Numbers 16:17Numbers 16:17 NIVNumbers 16:17 NLTNumbers 16:17 ESVNumbers 16:17 NASBNumbers 16:17 KJVNumbers 16:17 Bible AppsNumbers 16:17 Biblia ParalelaNumbers 16:17 Chinese BibleNumbers 16:17 French BibleNumbers 16:17 German BibleBible Hub
Numbers 16:16
Top of Page
Top of Page