Numbers 2:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּֽל־
kāl-
allN-msc
6485 [e]הַפְּקֻדִ֞ים
hap-pə-qu-ḏîm
who were numberedArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
4264 [e]לְמַחֲנֵ֣ה
lə-ma-ḥă-nêh
of the forces withPrep-l | N-csc
669 [e]אֶפְרַ֗יִם
’ep̄-ra-yim,
EphraimN-proper-ms
3967 [e]מְאַ֥ת
mə-’aṯ
a hundredNumber-fsc
505 [e]אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
8083 [e]וּשְׁמֹֽנַת־
ū-šə-mō-naṯ-
and eightConj-w | Number-msc
505 [e]אֲלָפִ֥ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
3967 [e]וּמֵאָ֖ה
ū-mê-’āh
and a hundredConj-w | Number-fs
6635 [e]לְצִבְאֹתָ֑ם
lə-ṣiḇ-’ō-ṯām;
according to their armiesPrep-l | N-cpc | 3mp
7992 [e]וּשְׁלִשִׁ֖ים
ū-šə-li-šîm
And the thirdConj-w | Number-omp
5265 [e]יִסָּֽעוּ׃
yis-sā-‘ū.
they shall be to break campV-Qal-Imperf-3mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
במדבר 2:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּֽל־הַפְּקֻדִ֞ים לְמַחֲנֵ֣ה אֶפְרַ֗יִם מְאַ֥ת אֶ֛לֶף וּשְׁמֹֽנַת־אֲלָפִ֥ים וּמֵאָ֖ה לְצִבְאֹתָ֑ם וּשְׁלִשִׁ֖ים יִסָּֽעוּ׃ ס

במדבר 2:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת־אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃ ס

במדבר 2:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת־אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃ ס

במדבר 2:24 Hebrew Bible
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The total of the numbered men of the camp of Ephraim: 108,100, by their armies. And they shall set out third.

King James Bible
All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.

Holman Christian Standard Bible
The total in their military divisions who belong to Ephraim's encampment number 108,100; they will move out third.
Treasury of Scripture Knowledge

an hundred

Numbers 2:9,16,31 All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand …

and

Numbers 10:22 And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward …

Links
Numbers 2:24Numbers 2:24 NIVNumbers 2:24 NLTNumbers 2:24 ESVNumbers 2:24 NASBNumbers 2:24 KJVNumbers 2:24 Bible AppsNumbers 2:24 Biblia ParalelaNumbers 2:24 Chinese BibleNumbers 2:24 French BibleNumbers 2:24 German BibleBible Hub
Numbers 2:23
Top of Page
Top of Page