Numbers 26:41
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֥לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
1121 [e]בְנֵי־
ḇə-nê-
[are] the sonsN-mpc
1144 [e]בִנְיָמִ֖ן
ḇin-yā-min
of BenjaminN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām;
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
6485 [e]וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם
ū-p̄ə-qu-ḏê-hem,
and those who were numbered of them [were]Conj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-mpc | 3mp
2568 [e]חֲמִשָּׁ֧ה
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
705 [e]וְאַרְבָּעִ֛ים
wə-’ar-bā-‘îm
and fortyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֖לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
8337 [e]וְשֵׁ֥שׁ
wə-šêš
and sixConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵאֽוֹת׃
mê-’ō-wṯ.
hundredNumber-fp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
במדבר 26:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֥לֶּה בְנֵי־בִנְיָמִ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃ ס

במדבר 26:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה בני־בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃ ס

במדבר 26:41 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה בני־בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃ ס

במדבר 26:41 Hebrew Bible
אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the sons of Benjamin according to their families; and those who were numbered of them were 45,600.

King James Bible
These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.

Holman Christian Standard Bible
These were the Benjaminite clans numbered by their registered men: 45,600.
Treasury of Scripture Knowledge

Shuham. Hushim

Genesis 46:23 And the sons of Dan; Hushim.

Links
Numbers 26:41Numbers 26:41 NIVNumbers 26:41 NLTNumbers 26:41 ESVNumbers 26:41 NASBNumbers 26:41 KJVNumbers 26:41 Bible AppsNumbers 26:41 Biblia ParalelaNumbers 26:41 Chinese BibleNumbers 26:41 French BibleNumbers 26:41 German BibleBible Hub
Numbers 26:40
Top of Page
Top of Page